توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری


یکی از نکات سرمایه گذاری موفق که سرمایه‌گذارن توجه کمتری به آن دارند، شرکت‌های کوچک و سهام‌های به اصطلاح مینور است. هزاران شرکت کوچک‌ این پتانسیل را دارند که رشد کنند و به یک برند بزرگ، مشهور و ثروت‌ساز تبدیل شوند. در حقیقت، سهام شرکت‌های کوچک به طور تاریخی بازدۀ بیشتری نسبت به همتایان بزرگ خود نشان داده‌اند. البته این بدان معنا نیست که شما باید کل مجموعه خود را به سهام شرکت‌های کوچک اختصاص دهید. اما غفلت از شرکت‌های کوچک هم اشتباه است.

ارزیابی و درجه بندی سرمایه گذاری فعالیت های اقتصادی با رهیافت زمینه نفوذ و حذف فرضی

کشف بخش­های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت­ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده­است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می­شود. در پژوهش حاضر رتبه­بندی سرمایه‌گذاری با استفاده از جدول داده- ستانده و سنجش اثرگذاری پیوندهای پسین و پیشین بخش‌های مختلف تعیین‌شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 (بهنگام شده از جدول 1390 مرکز آمار ایران) و روش‌های نوین تعیین بخش­کلیدی، اولویت سرمایه‌گذاری در کشور شناسایی شد. روش حذف فرضی نشان داد بخش‌های زراعت و باغداری، ساخت محصولات­غذایی و ساخت­مواد و فرآورده‌های شیمیایی دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین هستند و اهمیت بالاتری دارند. در ادامه با استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصولات غذایی با مقدار 6416/252 دارای بیشترین زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می‌شود. پس‌ از آن بخش ساخت مواد و فرآورده‌های شیمیایی با مقدار 4262/169 در اولویت دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 8038/150 در اولویت سوم سرمایه‌گذاری قرار دارد، بنابراین توصیه می­شود به منظور استفاده از پتانسیل­ها و ظرفیت­های در بخش­های اقتصادی در بخش محصولات غذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی سرمایه­گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و باغداری سرمایه­گذاری در این بخش نیز اجتناب­ناپذیر است.

توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری

آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»

در خصوص آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، مواردی است که به اشتراک گذاشته می‌شود بلکه مفید فایده باشد:

توصیه‌های کلی

 • از آنجا که منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به طور رسمی اعلام نشده است، داوطلبان آزمون دکتری باید بر دروس آزمون تسلط داشته باشند، بدون اینکه لازم باشد منبع خاصی را مطالعه کنند.
 • معرفی منابع توسط اشخاص یا سایت‌ها جنبه توصیه‌ای دارد یا برای تبلیغ آن منابع است و بنابراین اعتبار چنین توصیه‌هایی به توصیه کننده آن بستگی دارد.
 • برای آمادگی آزمون دکتری و بخصوص مصاحبه، داوطلبان منابع معتبر و متنوعی را مطالعه کنند که هر سوالی مطرح شود، بتوانند جواب دهند یا حداقل خالی الذهن نباشد.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل نوشته‌هایی که از دقت کافی برخوردار نیست یا متضمن اشتباه است، کم نیست و داوطلبان باید مراقب مطالب غیر دقیق یا اشتباه باشند.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل بسیاری از قوانین و مقررات در حال تغییر هستند و ممکن است مطلبی که سال قبل اعتبار داشته امسال فاقد اعتبار باشد. مثلا در مورد «حداکثر استفاده از توان داخلی» تاکنون سه قانون به تصویب رسیده است: ۱۳۷۵، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ که فقط قانون اخیر معتبر است و دو قانون قبلی نسخ شده است.

منابع پیشنهادی برای مطالعه

۱- حقوق تعهدات

از آنجا که حقوق تعهدات برای آزمون سال ۱۳۹۹ شامل «حقوق تعهدات مدنی» و «معاملات دولتی» است بنابراین سوالات از دو بخش تشکیل خواهد شد.

 • برای حقوق تعهدات مدنی منابع زیر توصیه می‌شود:
 • ناصر کاتوزیان، کتب مرتبط با حقوق تعهدات از جمله توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری قواعد عمومی قراردادها
 • سید مهدی شهیدی، کتب مرتبط
 • سید حسن امامی، جلد یک و دو حقوق مدنی

برای مطالعه معاملات دولتی منابع زیر توصیه می‌شود:

  ، انتشارات سمت، ۱۳۹۹ ، انتشارات میزان و آیین نامه های اجرایی آن مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات سال ۱۴۰۰
 • آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ (بخش‌هایی از این آیین نامه توسط مقررات بعدی نسخ شده است) (بخش سوم) مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۸ ‌مصوب ۱۳۳۷ مصوب ۱۳۷۲
 • نمونه قرارداد طراحی، تأمین کالا و ساخت (EPC) پروژه های صنعتی (طرح و ساخت)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۲- حقوق نفت و گاز

۱) کتاب: عبدالحسین شیروی، حقوق نفت و گاز، نشر میزان، چاپ پنجم ۱۴۰۰ (چاپ پنجم متضمن بازبینی کل کتاب و اضافه شدن یک فصل و همچنین بیان مباحث IPC است و جهت آزمون حتما همین چاپ تهیه شود)

۲) Exploration and Development of Iran Oilfields through Buyback, 30 Natural Resources Forum (۲۰۰۶), ۱۹۹-۲۰۶

۴) مذاکره­ مجدد در قراردادهای سرمایه­­ گذاری نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۳۴، سال نهم، پاییز ۱۳۹۱، ۱۸۴-۱۶۱.

۵) سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، حقوق خصوصی، شماره ۲۱، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ۳۴-۵.

۶) قراردادهای مشارکت در تولید، راهکار یا ضرورت، گزارش میزگرد، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شماره ۵۲، ۱۳۹۲، ۱۹-۸

۷) بررسی وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ۶۳۶-۶۰۷

۸) رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، سال چهل و هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ۳۵۷-۳۷۷.

۹) چارچوب قراردادی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، حقوق خصوصی، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۲۵-۱.

۱۰) قرارداد امتیازی دارسی ۱۹۰۱

۱۱) قرارداد امتیازی ۱۹۳۳

۱۲) قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت ۱۳۳۶

۱۳) قانون نفت ۱۳۵۳

۱۴) قانون نفت ۱۳۶۶ با اصلاحات سال ۱۳۹۰

۱۵) مقررات قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد نفت و گاز

۱۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

۱۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال ۱۳۹۵

۱۸) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

۱۹) نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی

۲۰) آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها

۳- حقوق تجارت بین الملل

۱) کتاب حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، ویراست چهارم، ۱۴۰۰

۲) کتاب حقوق اقتصادی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۴۰۰

۴) نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، تابستان ۱۳۷۸ شماره۲.

۵) نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴- ۷

۶) برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره ۳ و ۴، ۱-۱۰.

۱۰) بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۶، تابستان ۱۳۹۳، ۴۸-۱۱.

۱۱) امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی، فصلنامه حقوق، دوره ۴۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، ۵۱-۳۳.

۱۵) مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ۲۶۱-۲۲۷

۱۶) حقوق نرم، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ۲۷۶-۲۵۱.

۱۸) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ۱۸۸-۱۶۳.

۲۱) قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان تجارت جهانی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۸، ۱۶۳-۱۳۱.

۲۲) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد واردات کالا و خدمت

۲۳) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی

۲۴) اینکوترمز ۲۰۱۰

سلام و وقت به خیر آقای دکتر،
من کتاب حقوق تجارت بین‌الملل چاپ ۹۳ ویراست ۲ و حقوق نفت و گاز چاپ ۹۷ ویراست چهارم را دارم. آیا ضروری است برای آزمون دکتری نفت و گاز ۱۴۰۱ آخرین چاپ‌های هردو کتاب را تهیه کنم؟
سپاسگزارم

سلام کتاب حقوق تجارت بین الملل ویراست چهارم و حقوق نفت و گاز چاپ پنجم.

با سلام خدمت شما
درس حقوق تعهدات در آزمون دکتری حقوق نفت و گاز دقیقا شامل کدام مدنی ها می شود؟!
ایا مدنی ۴ و مباحث تعدات خارج از قرارداد و ضمان قهری هم می شود یا خیر؟!
با تشکر

سلام حقوق تعهدات دو بخش دارد. معاملات دولتی و تعهدات خصوصی. در بخش دوم، احتمال اینکه سوال از مبحث تعهدات خارج از قرارداد بیاید بعید نیست ولی تعداد سوالات زیادی نخواهد بود.

با درود جناب آقای دکتر
بنده دکتری مهندسی (سازه) هستم و ۲۰ سال هستش در صنایع نفت و گاز مشغول بکار طراحی و ساخت پالایشگاه و پتروشیمی و توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری میدان های نفتی در سمت های مدیر مهندسی و مدیر پروژه هستم.
با توجه به علاقه زیاد به مباحث حقوقی بالاخص در بخش نفت و گاز ، میخواستم در این مورد نظر شما رو در خصوص تحصیل (کارشناسی ارشد و دکتری) در این حوزه بدونم. سپاس

سلام شما حالا شرایط تحصیل در رشته دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز را دارید.

سلام و احترام آقای دکتر،
بنده مقطع لیسانس را با معدل ۱۹.۲۰ در دانشگاه شهید بهشتی گذراندم و مقطع فوق لیسانس را هم در گرایش حقوق تجارت بین الملل با معدل ۱۷ ، قصد شرکت در آزمون دکتری امسال را دارم و هدف بنده، جذب در هیئت عملی است، با توجه به وضعیت فعلی دانشگاه های کشور و وجود اساتیدی که در خارج از ایران تحصیل کرده اند، به نظر شما در فرض کسب رتبه خوب در آزمون دکتری و تحصیل در ایران، چند درصد احتمال جذب در هیئت عملی وجود دارد ؟
بی نهایت سپاس گزارم

سلام درصد را که نمی دانم ولی همه فارغ التحصیل مثل شما نمی توانند جذب هیئت علمی شوند چون اعلام نیاز نمی شود. پس درست توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری درس بخوانید که اگر شد هیئت علمی و نشد کار دیگر با افتخار انجام دهید و زندگی خودتان را در یک مسیر تعریف نکنید

بی نهایت از پاسخگویی و توجه شما سپاس گزارم.

با سلام واحترام به محضر شما استاد گرانقدر و مردمی

برای آزمون دکتری حقوق تجارت بین الملل از چه منابع زبان انگلیسی استفاده کنیم ؟ ممنونم از وقتی که میگذارید

سلام در آزمون کتبی که سازمان سنجش برگزار می کند، انگلیسی درس عمومی است و تخصصی نیست ولی در مصاحبه بعضا متن انگلیسی حقوقی سوال می شود که می توانید به عنوان مثال کتابهای متون حقوقی یک و دو اینجانب را برای شروع مطالعه کنید

جناب دکتر با عرض سلام و احترام،برای آزمون دکتری امسال در گرایش نفت و گاز و تجارت بین الملل ملاک اینکوترمز ۲۰۱۰ هستش یا ۲۰۲۰؟

سلام مسلما ۲۰۲۰ و کتاب حقوق تجارت بین الملل ویراست چهار و نفت و گاز چاپ پنجم را مطالعه کنید

با عرض سلام و احترام خدمت شما استاد گرانقدر
بنده مقطع کارشناسی حقوق رو در دانشکدگان فارابی گذراندم و مقطع ارشد رو در گرایش حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی طی کردم در حال حاضر علاقه‌مند به شرکت در دکتری رشته تجارت بین‌الملل هستم اما پایان‌نامه بنده در زمینه قرارداد هاست و همچنین یک مقاله مرتبط با آن
ارشد مجدد در تجارت را توصیه میفرمایید یا دکتری تجارت ؟
و در فرض اخذ رتبه خوب در دکتری ارشد بنده مانع نخواهد بود ؟
پیشاپیش متشکرم

سلام، ارشد خصوصی مانع نیست ولی اگر بخواهید دکتری تجارت بین الملل شرکت کنید، باید با فارغ التحصیلان این رشته و نفت و گاز رقابت کنید و رقابت هم شدید است و تعداد صندلی ها هم محدود

با سلام و احترام
آقای دکتر بنده کارشناسی و ارشد ح خصوصی از دانشگاه آزاد را دارم. زبان انگلیسی در حد متوسط. مقاله و غیره را ندارم.
در صورتی که در کنکور دکتری نفت و گاز رتبه تک رقمی کسب کنم، آیا برای مصاحبه مشکلی خواهم داشت اعم از لزوم داشتن مقاله و غیره، یعنی آیا اینکه من مقاله ندارم میتواند موجب عدم پذیرش بنده شود یا خیر؟
و اینکه اساساً تأثیر مقاله در فرایند پذیرش چقدر (چند درصد) است؟؟
سپاسگزارم از توجه و پاسخگویی شما

سلام اولا رتبه تک رقمی بشوید یعنی به مباحث نفت و گاز و تجارت بین الملل کاملا مسلط هستید. بنظرم پیشرفت زیادی است. انشا الله مشکلی ایجاد نشود.

سلام استاد وقت شما بخیر، ببخشید من ارشد عمومی دارم برای دکتری اگر بخوانم حقوق تجارت بین الملل رو بخونم بنظرتون مباحثشون باهم مرتبط هست که بتونم موفق باشم در این زمینه

سلام، مرتبط است تا حدودی ولی قبول شدن شما سخت است چون مطالب آزمون را نخوانده اید و رقابت هم در این رشته شدید است

سلام و ادب آقای دکتر شیروی عزیز

اینجانب دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی حقوق بین الملل فارابی هستم. یک مقاله و یک کتاب ترجمه در زمینه حقوق نفت و گاز دارم.
معدلم حدودا ۱۷ هست در ارشد و اینکه در سال جاری هم در کنکور حقوق نفت و گاز توانستم رتبه حدودا ۳۰ را به دست بیاورم.
به نظرم امسال با توجه به تلاش بیشترم نسبت به سال قبل، میتوانم رتبه زیر ۱۵ را بیاورم.
آقای دکتر به نظر شما با توجه به اینکه ما پایان نامه نداریم، با توجه به اوصاف ذکر شده، آیا امکان قبولی بنده در حقوق نفت و گاز در فارابی ممکن هست؟
البته میدانم که این موضوع با در نظر گرفتن شرایط سایر داوطلبان هست.
اما از این جهت میپرسم که ببینم آیا این رزومه قابل قبول هست با توجه به نداشتن پایان نامه یا نه…

سلام، اگر بتوانید در جلسه مصاحبه، اگر استادان قانع شوند که نداشتن پایان نامه برای نوشتن تز دکتری شما مشکلی ایجاد نمی کند و شما نسبت به سایرین شایستگی بهتری دارید، خب شما را قبول می کنند.

سلام
استاد بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست هستم و مجددا به سبب علاقه به رشته حقوق، کارشناسی این رشته رو با معدل حدود ۱۹ اخذ کردم و در حال حاضر قصد دارم خودم رو برای آزمون دکترای نفت و گاز آماده کنم؛ همچنین بنده شاغل شرکت نفت هستم. آیا امکان قبولی هست؟

سلام ارشد حقوق داشته باشید و الا شانس شما به شدت کم خواهد شد و احتمال قبولی شما نمی رود با توجه به کمی پذیرش. البته اگر نخواستی ارشد حقوق بخوانید می توانید مدیریت قراردادهای نفت و گاز بروید آنجا ساده تر می گیرند.

سلام و عرض ادب استاد بزرگوار امیدوارم که سلامت باشید؛ استاد در زمینه‌ی معرفی منابع در یک درس چند منبع معرفی فرمودید آیا منظور حضرتعالی انتخاب یکی از منابع است به طور مثال در حقوق قراردادها بنده کتاب حضرتعالی را مطالعه کرده و پادکست‌های تدریس شده خود شما را گوش دادم آیا این کفایت می‌کند یا کتب دیگر را هم که گذاشته‌اید باید مطالعه شوند ؟ متشکرم

سلام مسلما یکی از منابع کافی نیست و اگر بخواهید نمره بالایی بیاروید کلیه منابع معرفی شده را بخوانید. البته ممکن است سوال از برخی منابع بیشتر باشدکه می توانید به سوالات سالهای قبل مراجعه کنید تا دستتان بیاید.

با سلام جناب دکتر،در خصوص تبعات منفی آن،کاملا با نظر ارزشمند حضرت عالی موافقم،اما سوال من این بود که خواسته و نظر وزیر محترم علوم مبنی بر انتخاب دانشجو بر اساس تاییدیه اساتید در مقطع دکتری،آیا برای امسال اجرایی می شود؟

توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری

kian iranian10

آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه (شماره ۶۰)

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری و به استناد بند ۵ ماده ۱۷ همان قانون، آئین‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه آیین­نامه سرمایه­گذاری مؤسسات بیمه مشتمل بر ۱۷ ماده و۱۲ تبصره را با توجه به اصول زیر تصویب کرد:
– حفظ سلامت مالی مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران
– شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب با رویکرد آزادسازی و همسو با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی
– تقویت مدیریت منابع مالی مؤسسات بیمه به منظور افزایش بازده اقتصادی سرمایه­گذاری­ها
– تبیین جامع و پویای منابع قابل سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه و به­روزرسانی انواع سرمایه‌گذاری‌های مجاز متناسب با تحولات بازار سرمایه
ماده ۱- مؤسسه بیمه موظف است عملیات سرمایه­گذاری از محل منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره (شامل حقوق صاحبان سهام و ذخایر فنی سهم نگهداری ابتدای دوره مالی) و سایر منابع مالی را با رعایت حد نصاب­ها و سایر ضوابط این آیین­نامه انجام دهد.
تبصره- در صورتی که مؤسسه بیمه صورت­های مالی حسابرسی شده میان­دوره­ای داشته باشد، ملاک محاسبه حد نصاب­های مقرر در این آیین­نامه برای شش­ماهه دوم سال مالی، اقلام مندرج در صورت­های مالی میان­دوره­ای مزبور خواهد بود.­
ماده ۲- مؤسسه بیمه موظف است حداقل سی درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را به صورت سپرده بانکی ( اعم از ریالی و ارزی) و اوراق مشارکت که با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر بانک­ها منتشر شده باشد، سرمایه­­گذاری نماید.
تبصره ۱- سپرده­گذاری مؤسسه بیمه نزد مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، حداکثر تا بیست درصد سپرده­های بانکی مجاز است.
تبصره۲- مؤسسه بیمه مجاز نیست بیش از ده درصد مجموع سپرده­ بانکی و اوراق مشارکت خود را به عنوان تضمین و یا وثیقه تعهدات خود استفاده نماید. افزایش سقف موضوع این تبصره با اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده ۳- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع، حداکثر چهل درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را در سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس سرمایه­گذاری نماید.
تبصره ۱- سرمایه­گذاری در سهام هرشرکت، حداکثر تا ده درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
تبصره ۲- سرمایه­گذاری در سهام هر شرکت، حداکثر تا ده درصد سرمایه شرکت سرمایه­پذیر مجاز است.سرمایه­گذاری­های مؤسسه بیمه، قبل از تاریخ اجرای این آیین­نامه، مشمول محدودیت مندرج در این تبصره نیست.تبصره۳- سرمایه­گذاری در سهام شرکت­های پذیرفته شده در فرابورس، در مجموع حداکثر تا بیست درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
ماده ۴- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پانزده درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را در ابزارهای پولی و مالی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه­گذاری نماید.
تبصره – سرمایه­گذاری در هر ابزار پولی یا مالی، حداکثر تا بیست درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
ماده ۵- مؤسسه بیمه مجازاست در مجموع حداکثر بیست درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را در سهام شرکت­های غیربورسی سرمایه­گذاری نماید.
تبصره – سرمایه گذاری در سهام هر شرکت تا چهل درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۶- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر بیست و پنج درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را به صورت مشارکت در طرح­ها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و املاک و مستغلات سرمایه­گذاری نماید.
تبصره – سرمایه گذاری در هر طرح یا پروژه تا سی درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۷- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر ده درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را با رعایت شرایط زیر به صورت انعقاد انواع قراردادهای مشارکت سرمایه­گذاری نماید:
۱) سرمایه­گذاری در هر قرارداد تا پنجاه درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.
۲) حداقل نرخ سود خالص (پس از کسر مالیات) قراردادهای مشارکت، کمتر از بالاترین نرخ سود سپرده­های بلندمدت پنج ساله مؤسسه بیمه در مقطع انعقاد قرارداد نباشد.
ماده ۸ – مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پنج درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را با تائید هیأت مدیره و با رعایت شرایط زیر، برای خرید محل فعالیت به نمایندگان خود تسهیلات پرداخت نماید.
۱) حداقل دو سال از شروع فعالیت نماینده گذشته باشد.
۲) محل خریداری شده به عنوان وثیقه در رهن مؤسسه بیمه قرار گیرد.
۳) از تاریخ خرید محل تا زمان ارائه آن به عنوان توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری وثیقه، بیش از شش ماه نگذشته باشد.
۴) سقف تسهیلات حداکثر تا پنجاه درصد ارزش محل خریداری شده به منظور فعالیت نمایندگی باشد.
۵) مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر پنج سال باشد.
۶) نرخ سود تسهیلات کمتر از بالاترین نرخ سود سپرده­های بلندمدت پنج­ساله مؤسسه بیمه در مقطع اعطای تسهیلات نباشد.ماده ۹ – مؤسسه بیمه­ مجاز است از محل ذخایر ریاضی، طبق شرایط بیمه­نامه‌های زندگی به بیمه­گذاران مربوط تسهیلات پرداخت نماید.
ماده ۱۰- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پنج درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره را به کارکنان خود تسهیلات پرداخت نماید.
تبصره – در موارد خاص به درخواست مؤسسه بیمه و تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب مندرج در این ماده تا ده درصد قابل افزایش است.
ماده توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری ۱۱- مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر سی درصد منابع سرمایه­گذاری ابتدای دوره به استثنای ذخایر ریاضی سهم نگهداری را به تأمین دارائی­های ثابت (مشهود و نامشهود) مورد نیاز برای انجام فعالیت اصلی مؤسسه اختصاص دهد. مبنای محاسبه ارزش دارایی­های ثابت، ارزش دفتری آنهاست.
تبصره- در موارد خاص به درخواست مؤسسه بیمه و تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب مندرج در این ماده تا پنجاه درصد قابل افزایش است.
ماده ۱۲- مؤسسه بیمه موظف است درآمد حاصل از سرمایه­گذاری­های خود را به نسبت حقوق صاحبان سهام و ذخایر فنی ابتدای دوره تفکیک و در صورت­های مالی منعکس نماید.
ماده ۱۳ – برای مؤسسه بیمه فعال در سایر کشورها، سرمایه­گذاری منابع مالی ایجاد شده در خارج از کشور ‌تابع مقررات کشور محل فعالیت خواهد بود.
ماده ۱۴- مؤسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر دوره سه ماهه، اطلاعات مربوط به سرمایه­گذاری­های انجام شده خود در دوره­های سه­ماهه، شش­ماهه، نه­ماهه و دوازده­ماهه را در چارچوبی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام خواهد کرد، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ماده ۱۵- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است موارد تخلف از مقررات این آیین­نامه را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بیمه گزارش نماید.
تبصره- انحراف تا ده درصد مقادیر حاصل از نصاب­های تعیین شده در این آیین­نامه، در دوره­های سه­ماهه، شش­ماهه و نه­ماهه دوره مالی مشروط به این­که مقادیر فوق در دوره دوازده­ماهه اصلاح گردد، تخلف محسوب نمی­شود.
ماده۱۶- ضوابط توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری این آیین­نامه مشمول مؤسسات بیمه مختلط و غیرزندگی است. مؤسسات بیمه زندگی و اتکایی نیز، تا زمانی که آیین­نامه جداگانه­ برای سرمایه­گذاری آنها تصویب نشده باشد، ملزم به رعایت ضوابط این آیین­نامه خواهند بود.
ماده ۱۷- این آیین­نامه از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۸۹ لازم‌الاجرا و جایگزین آیین­نامه شماره ۴۲ و مکمل­های بعدی آن خواهد بود.

نکات سرمایه گذاری موفق + آنچه در بازار سرمایه نباید فراموش کنید!

اگر از مسیر جستجوی گوگل به مقاله مهم‌ترین نکات برای سرمایه گذاری موفق رسیدید، یعنی وارد حوزۀ کارآفرینی شدید و توصیه‌هایی را برای حضور قدرتمند در بازار نیاز دارید. شاید هم قصد دارید تا بخشی از بودجه‌تان را سرمایه‌گذاری کنید و در این مورد باید اطلاعات بیشتری داشته باشید.

به همین بهانه در این مقاله می‌خواهم ده نکته مهم و اصولی را که باید برای سرمایه گذاری موفق و بلندمدت بدانید، به شما معرفی کنیم.

بهترین توصیه برای سرمایه‌گذاری بلند مدت

سرمایه‌گذاری قسمت‌های مختلفی دارد که از بازار سهام شروع می‌شود:

مطالعه و تحقیق کلید موفقیت شماست.

پیدا کردن سهام

اگر می‌خواهید وارد سرمایه گذاری موفق در بازار سهام شوید، باید پیش از خرید حتماً تحقیق کنید، تاریخچه و نیاز آینده خود را جمع‌آوری کنید و فقط بخاطر نام برند در یک شرکت سرمایه‌گذاری نکنید.

کسب اطلاعات دربارۀ وضعیت بازار، مطالعۀ عملکرد شرکت مدنظرتان و تحقیق دربارۀ اینکه چگونه سهام قبل از خرید انجام می‌شود، از مهم‌ترین نکات برای یک سرمایه‌گذاری موفق در حوزۀ بازار سهام است.

دیدگاه کوتاه مدت نداشته باشید!

در بازار سرمایه داشتن دید کوتاه مدت و سود صرف بدون زیان یک نگرش اشتباه و زیان بار است. شما ابتدا باید سرمایه خود را در چندین صندوق سرمایه گذاری تقسیم نمایید و سپس هر کدام از آنها را به چشم یک سرمایه گذاری بلند مدت نگاه کنید تا در طی ماه های جاری سود قابل توجهی به شما بدهد.

سرمایه گذاری خود را به چشم یک فرصت برای رشد و گسترش سرمایه بنگرید قطعا یکی از بهترین انتخاب های پربازده می باشد.

توصیه‌های هیجانی را دنبال نکنید!

نکات سرمایه گذاری موفق

زمانی که به شما گفتند سراغ حوزۀ خاصی برای سرمایه‌گذاری بروید یا پولتان را در کدام شرکت بگذارید، بدون تحقیق و بررسی آمار دقیق این کار را انجام ندهید. یادتان باشد، اگر خودسرانه جلو بروید، ممکن است که شکست بخورید.

صبر، کلید موفقیت است

یکی از مهم‌ترین نکات سرمایه گذاری موفق صبر و آموختن هرچه بیشتر است.

اگر دنبال سرمایه‌گذاری بلند مدت هستید، به یاد داشته باشید که شما به مدت طولانی متعهد بودید و زمان بیشتری برای رشد دارید. حتی می‌توانید هر روز بررسی کنید، چطور سرمایه‌گذاری شما در بازار انجام می‌شود. همچنین، می‌توانید با توجه به محیط بازار استراتژی استراتژی داشته باشید و با کمی برنامه‌ریزی، صبورانه منتظر بمانید.

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد نچینید.

اگر نگران رشد در بازارهای سهام هستید طبق نظر صاحبان سرمایه داشتن ده سهم کوچک بهتر از یک سهم بزرگ است زیرا در صورت بروز ضرر و زیان تمام سرمایه شما از دست نمی رود بلکه بخشی از آن دچار کاهش می گردد.

خرید سهام یک پیشنهاد عالی در نکات سرمایه گذاری موفق است، اما توصیه می‌کنم تمام سرمایه خود را در یک بخش قرار ندهید بلکه با سرمایه‌گذاری در تعداد معدودی از شرکت‌ها و بخش‌هایی که می‌شناسید، ثروت خود را بیشتر کنید.

همچنین، دقت کنید که همیشه بر روی یک هدف بزرگ‌تر تمرکز کنید، که اهداف مالی بلندمدت شما را تقویت کند. است. گرایش بازار که باید روی آن تمرکز کنید، روند بلندمدتیست که بر سرمایه‌گذاری شما تاثیر خواهد گذاشت.

از “ریسک” فرار نکنید.

نکات سرمایه گذاری موفق

اگر در بازار سهام و سرمایه‌گذاری ریسک نکنید، ممکن است فرصت‌های زیادی برای رشد مالی را از دست بدهید.

افرادی که در حوزه‌های پر ریسک، البته بعد از بررسی و تحقیق، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، رشد ثروت دشواری دارند. در حقیقت در دراز مدت، تورم منجر به نابودی ثروت آن‌ها می‌شود. به یاد داشته باشید که در این مسیر استراتژی خود را تغییر ندهید و به تصمیماتتان ایمان داشته باشید.

اگرچه بازار با ریسک همراه است، اما برخی از اصول و نکات سرمایه گذاری موفق می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کنند شانس خود برای موفقیت طولانی‌مدت را افزایش دهند.

سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت موفق

تا اینجا با برخی نکات سرمایه گذاری موفق به خصوص در حوزه سهام آشنا شدیم. اما بیایید با چند اصل مهم آشنا شویم که باید همیشه به یاد داشته باشید:

 • از پایبند بودن به قوانین خودسرانه پرهیز کنید و پیش از خرید یا فروش هر سهم در مورد آن حسابی بررسی و تحقیق کنید
 • همیشه سهام خود را یک ارزش و ثروت واقعی در نظر بگیرید
 • در سرمایه‌گذاری عملگرا باشید
 • دنبال اخبار حاشیه نباشید و به جای دنبال کردن شایعات به دنبال سهام درست بازار باشید مسیر رویای بزرگ خود را دنبال کنید. به سهامتان اعتماد کنید و با نوسانات کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر قرار نگیرید.
 • تجار بزرگ و مشهور از دقیقه‌به‌دقیقه نوسانات برای به دست آوردن سود استفاده می‌کنند
 • در بازار سرمایه بدون توجه به منبع موثق از کسی دنباله‌روی نکنید، همیشه قبل از سرمایه‌گذاری، آنالیز دقیق و اصولی انجام دهید.

تحلیل آنی بازار

دنبال تحلیل آنی نباشید!

گاهی اوقات سرمایه‌گذاران بر اساس قابل‌ اعتماد بودن منبع موردنظرشان، دربارۀ بازار سرمایه تحلیل آنی انجام می‌دهند و از این مهم غافل هستند که برای موفقیت طولانی‌مدت نیاز به تحقیقات عمیق و بیشتری دارند دارد.

همیشه یک استراتژی انتخاب کنید و در عین ریسک‌پذیری با این تحلیل کنار بیایید. همیشه در نظر بگیرید که سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی وارن بافت به استراتژی‌های ارزش محورش تکیه کرد و از هرگونه تغییر ناگهانی و جهش در اواخر دهه ۹۰ اجتناب می‌کند. در نتیجه، هنگامی که شرکت‌های نوپا دچار سقوط شدند، وارن بافت از معدود کسانی بود که سقوط نکرد.

آینده تو بساز.

به عنوان یکی از اصول و نکات سرمایه گذاری موفق یادتان باشد که روی آینده تمرکز کنید. سرمایه‌گذاری مستلزم تصمیم‌گیری آگاهانه بر اساس تحلیل دقیق و بررسی بازار بر اساس چیزهاییست که هنوز رخ نداده‌اند.

پیتر لینچ سال ۱۹۸۹در کتابش نوشت

اگر از خودم سوال کنم، چگونه این سهام ممکن است بالاتر برود؟ چیزی دستگیرم نمساز. ی‌شود. اما من اصول را بررسی کردم، متوجه شدم که کدام سهام هنوز ارزان است، آن را خریدم و به سود و سرمایۀ چهار برابری رسیدم

این نکته مهم است که براساس پتانسیل آینده شروع سرمایه‌گذاری کنید. در حالی که سود کوتاه‌مدت اغلب می‌تواند بازار را به دام بیاندازد و شما را فریب دهد، سرمایه‌گذاری بلند مدت برای موفقیت بیشتر ضروری است. یادتان باشد در حالی که تجارت فعال در کوتاه‌مدت می‌تواند توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری پول ایجاد کند، این روند ریسک بیشتری هم نسبت به استراتژی‌های خرید سهام دارد.

سراغ شرکت‌ و سهام کوچک هم بروید!

نکات سرمایه گذاری موفق

یکی از نکات سرمایه گذاری موفق که سرمایه‌گذارن توجه کمتری به آن دارند، شرکت‌های کوچک و سهام‌های به اصطلاح مینور است. هزاران شرکت کوچک‌ این پتانسیل را دارند که رشد کنند و به یک برند بزرگ، مشهور و ثروت‌ساز تبدیل شوند. در حقیقت، سهام شرکت‌های کوچک به طور تاریخی بازدۀ بیشتری نسبت به همتایان بزرگ خود نشان داده‌اند. البته این بدان معنا نیست که شما باید کل مجموعه خود را به سهام شرکت‌های کوچک اختصاص دهید. اما غفلت از شرکت‌های کوچک هم اشتباه است.

از طرف دیگر ریسک از دست رفتن سهام در شرکت‌های کوچک کمتر است و همین مورد کمک می‌کند تا سرمایه شما ضمن افزایش ارزش، سقوط نداشته باشد. در بازار سرمایه، معمولاً برندهای مشهور و شرکت‌های بزرگ نوسانات بیشتری تجربه می‌کنند.

نمایندگی ملی پیامک

حالا که با مهم‌ترین نکات سرمایه گذاری موفق و اصولی آشنا شدید، بد نیست که نگاهی هم به نمایندگی ملی پیامک داشته باشید تا بتوانید روش جدیدی را به کسب درآمدتان اضافه کنید.

سرمایه‌گذارانی که پنل نمایندگی ملی‌پیامک را می‌خرند، به غیر از ارسال پیامک و استفاده از امکانات پنل، می‌توانند همانند تیم ما در ملی پیامک به سایر کسب‌وکارها هم پنل بفروشند. در این فروش، نامی از ملی پیامک در میان نیست و کاربر می‌تواند تحت نام، عنوان و برند خودش اقدام به فروش پنل کند.

کسب درآمد با نمایندگی

نماینده ملی پیامک در این روش سرمایه‌گذاری سایت اختصاصی، نام تجاری، برند انحصاری و لوگوی خودش را دارد. یعنی اگر کاربری بخواهد از شما سامانه پیامکی بخرید، لوگوی شما را می‌بیند و تنها با خودتان در ارتباط است.

در پنل نمایندگی اطلاعات حساب، قیمت خطوط اختصاصی، تعرفه پیامک، تعرفه پنل کاربری و . در دست خودتان است. همین مورد باعث شده که در این روش سرمایه‌گذاری بدون ریسک و پرسودی در انتظار شما باشد. البته این هم یادتان باشد که ملی پیامک در قیمت‌گذاری‌های شما هیچ دخالتی ندارد!.

از طرف دیگر، این شما هستید که دسترسی کاربر را برایش مشخص می‌کنید و می‌توانید با طراحی چند پنل با امکانات متعدد، بسته‌های مختلفی را در اختیار کاربر قرار دهید و سپس اقدام به فروش و بازاریابی نمایید.

تیم ملی پیامک بابت فروش پنل‌های کاربری از نمایندگان هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. در واقع سرمایه‌گذار فقط یک بار هزینه سامانه را پرداخت می‌کند و می‌تواند به تعداد نامحدود اکانت کاربری متفاوت با دسترسی‌های مختلف ایجاد کرده و کاربران مختلف بفروشد.

در اخر هم خوب است یادتان باشد که برای استفاده از ملی پیامک نیاز به دانلود و نصب نرم‌ افزار خاصی ندارید. تمام پروسه ارسال پیامک، آنلاین است و فقط باید به کامپیوتر، لپ تاپ یا موبایل هوشمند دسترسی داشته باشید.

جمع‌بندی

ارزیابی ریسک

تا اینجا با مهم‌ترین اصول و نکات سرمایه گذاری موفق و دقیق آشنا شدیم. در این مسیر آموزش، تحلیل و بررسی بازار سرمایه را دست کم نگیرید و همانطور که گفتم از هیجانات آنی بپرهیزید.

از طرف دیگر از شرکت‌های کوچک و تازه‌تاسیس هم غافل نشوید چون از نوسانات بازار دور هستند. همچنین به استراتژی‌های خودتان پایبند باشید تا هر موجی در بازار روی سرمایه شما تاثیر نگذارد. به عنوان مثال نمایندگی ملی پیامک می‌تواند سود بالایی برای سرمایه شما داشته باشد و در عین حال از نوسانات بازار دور است و نتیجه خوبی به دنبال دارد.

امیدواریم تا اینجا ذهن شما را برای سرمایه‌گذاری موفق و اصولی آماده کرده باشیم تا با آموزش‌های بیشتر بتوانید ثروت و درآمدتان را توسعه دهید. در انتها اگر تجربه، پیشنهاد یا سوالی دارید، در انتهای متن برایمان بنویسید تا به آن‌ها سریعاً پاسخ دهیم.

چرا سرمایه‌گذاری روی ملک بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری است؟

هر انسانی در طول دوران زندگی خود باید بخشی از درآمد خود را در مسیری سرمایه‌گذاری کند که در بلندمدت، به سود بسیار خوبی رسیده و از طرفی این سرمایه‌گذاری، مطمئن باشد. در حال حاضر راه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. خرید طلا، ورود به بورس، سپرده‌های بانکی و سرمایه‌گذاری ملک، از جمله روش‌های رایجی است که اخیراً مورد استقبال مردم قرار گرفته است. اما جالب است بدانید که آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ملک، رتبه اول را به خود اختصاص داده و به‌عنوان بهترین روش شناخته شده است. آیا می‌دانید دلیل آن چیست؟ با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

مزیت‌های سرمایه‌گذاری در املاک

مزایای سرمایه گذاری روی ملک

هر روش سرمایه‌گذاری، مزایا و معایبی خاص خود را دارد که شما باید به برآیند این دو توجه کنید. برای مثال مهم‌ترین مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ملک که باعث شده است در حال حاضر به‌عنوان بهترین راهکار شناخته شود، عبارت‌اند از:

1- ملک، کالای وارداتی نیست

مهم‌ترین تفاوت البته برتری املاک نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری در این است که ملک را نمی‌توان از خارج از کشور وارد کرد. در واقع تمام مردم باید برای خرید ملک، به سراغ زمین‌های داخل کشور بروند در نتیجه دست رقابتی از طریق واردات در این زمینه وجود ندارد.

2- در ایران محدودیت ملک داریم

جالب است بدانید علی‌رغم اینکه ایران یک کشور پهناور است اما عمده زمین‌های آن به کوهستان، دشت و کویر اختصاص دارد و همین باعث می‌شود ما دچار محدودیت ملک برای زندگی شویم. در واقع املاکی که قابلیت ساخت‌وساز دارند، کمیاب شده و همان تعداد باقیمانده، بسیار ارزشمند خواهند شد.

3- ملک همیشه ارزش خود را حفظ می‌کند

فرض کنیم که شما در زمان انقلاب، یک‌تکه زمین و مقدار زیادی دلار خریده‌اید. اکنون مقایسه کنید سرمایه‌گذاری در خرید ملک بهتر بوده است و یا خرید دلار؟ متأسفانه دلار و طلا مدام در حال تغییر بوده و در چند سال اخیر شاهد ازدست‌رفتن سرمایه بسیار از هم‌وطنان عزیز بوده‌ایم که تمام دارایی خود را وارد خرید دلار کرده‌اند؛ بنابراین خرید ملک، کمترین ریسک را دارد. حداقل چیزی که وجود دارد این است که اگر بازار ملک خراب شد، می‌توانید زمین یا ساختمان را برای خودتان نگه دارید.

4- امکان تغییر کاربری ملک وجود دارد

ملک تنها چیزی است که هر زمان خواستید می‌توانید کارایی آن را عوض کرده و در مسیر جدید از آن استفاده کنیم. برای مثال یک ملک صنعتی را به ملک کشاورزی تبدیل کنید. در واقع متناسب با شرایط فعلی و اینکه در حال حاضر فعالیت در چه زمینه‌ای بهتر است، کاربری ملک را عوض کنید. اما آیا چنین امکانی با خرید دلار یا طلا وجود دارد؟

5- مهارت و دانش سرمایه‌گذاری در ملک را به راحتی می توانید یاد بگیرید!

بری اینکه بتوانید وارد بورس شوید، باید یک فرد حرفه‌ای در این زمینه باشید چون در غیر این صورت در مدت‌زمان کوتاهی، سرمایه خود را از دست می‌دهید. شما باید بدانید در حال حاضر باید در چه اموری در بورس سرمایه‌گذاری داشته باشید. یک خطا کافی است تا ضرر سنگینی را متحمل شوید. اما برای ملک چنین نیست. کافی است با یک مشاور املاک معتمد و باتجربه صحبت کنید تا یک ملک آینده‌دار را به شما معرفی کند و خرید را انجام دهید. حتی برای تغییر کاربری، زمان فروش، ساخت‌وساز و… نیز کافی است با مشاورین حرفه‌ای مشورت کنید تا نتیجه ایدئال را به دست بیاورید.

شما به عنوان یک سرمایه‌گذار نکات زیادی را باید یاد بگیرید تا یک معامله خوب و به دور از ریسک انجام دهید. به شما پیشنهاد می کنیم توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری که از آموزش‌های رایگان و غیر رایگان سرمایه گذاری املاک شزوما استفاده کنید.

6- می‌توانید از تسهیلات بانکی استفاده کنید

فرض کنیم که شما زمینی خریداری کرده‌اید و اکنون می‌خواهید ساخت‌وساز را در آن شروع کنید. شما می‌توانید از تسهیلات بانکی استفاده کرده و وقتی کار تمام شد، بخشی از سود ساختمان را برای پرداخت اقساط بانکی هزینه کنید. در اصل شما تنها برای خرید ملک هزینه کرده‌اید و اکنون با وام‌های بانکی توانسته‌اید زمین را به یک ساختمان تبدیل کنید که ارزش چندین برابری برای شما دارد.

7- رهن و اجاره ملک نیز سود دارد

درصورتی‌که یک ساختمان کامل را خریداری کرده‌اید و نیازی به آن ندارید، می‌توانید آن را اجاره داده و از اجاره‌بهای آن برای امور دیگر استفاده کنید. حتی اگر یک‌تکه زمین خریداری کرده‌اید، امکان اجاره دادن آن برای اموری همانند کشاورزی وجود دارد البته اگر امکانات در آن منطقه وجود داشته باشد.

معایب سرمایه‌گذاری در ملک

معایب سرمایه گذاری در ملک

البته برای سرمایه‌گذاری در ملک چند عیب نیز وجود دارد، منتهی اگر برآیند معایب و مزایای این روش را بررسی کنید متوجه خواهید شد که همچنان سرمایه‌گذاری در ملک، بهترین روش است:

– نیاز به سرمایه گذاری نسبتا زیاد برای خرید ملک

قطعا برای خرید ملک، به یک سرمایه کلان نیاز دارید. اما راهکار‌هایی وجود دارد که بتوانید با سرمایه نه چندان زیاد، سرمایه گذاری در ملک را شزوع کنید. (آموزش پیش خرید آپارتمان به شیوه شزوما را مشاهده کنید)

توصیه می‌کنیم با مشاورین املاک شزوما در ارتباط باشید تا هر زمان که در منطقه مورد نظر، توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری شرایط جذاب قیمتی ایجاد شد، حباب‌ها از بین رفت و قیمت املاک به میزان واقعی خود رسید، سریعاً اقدام به خرید کنید.

– مستهلک شدن ساختمان

درصورتی‌که یک ساختمان خریداری کرده‌اید، به‌مرور زمان دچار استهلاک می‌شود به‌خصوص اگر آن را اجاره می‌دهید؛ بنابراین لازم است چند سال یکبار نوسازی داخلی انجام شود.

– قدیمی شدن نقشه ساخت و لوازم تزیینی استفاده شده

نقشه ساختمان‌ها بعد از مدتی قدیمی شده و روش آن سخت خواهد شد. به همین دلیل است که بهتر است به سراغ خرید زمین بروید و یا اینکه ساختمان را هرچند سال یکبار با بناهای جدید، عوض کنید.

– وقوع بلایای طبیعی

خطر دیگری که ساختمان‌ها را تهدید می‌کند، بلایای طبیعی است که اگر شدن آن زیاد باشد، زلزله یا سیل منجر به توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری توصیه شماره ۱ برای سرمایه گذاری ازدست‌رفتن ساختمان می‌شود. هرچند که اگر به جای خرید ساختمان، روی خرید زمین سرمایه گذاری کنید، ریسکی از بابت موارد ذکر شده در بالا وجود نخواهد شد.

امیدواریم که این مقاله به درد شما خورده باشد. برای اینکه بتوانید سرمایه گذاری سود آوری روی ملک داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم دوره آموزشی هفت روش سرمایه گذاری املاک را مشاهده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.