الگو های سه کندلی در کندل شناسی


بعدا می‌بینم 03:20

آموزش الگوهای کندلی

آموزش الگوهای کندلی بورس - (کندل شناسی) و معرفی یک سیگنال برای شروع هفته

بعدا می‌بینم 20:44

آموزش الگوهای کندلی بورس - (کندل شناسی) و معرفی یک سیگنال برای شروع هفته

آموزش الگوهای کندلی بورس - (کندل شناسی) و معرفی یک سیگنال برای شروع هفته

کندل شناسی (آموزش الگوهای کندلی)(کندل دار آویز) hangingman

بعدا می‌بینم 03:20

کندل شناسی (آموزش الگوهای کندلی)(کندل دار آویز) hangingman

کندل شناسی (آموزش الگوهای کندلی)(کندل دار آویز) hangingman

آموزش الگوهای کندلی -مفهوم کندل

بعدا می‌بینم 09:35

آموزش الگوهای کندلی -مفهوم کندل

آموزش الگوهای کندلی -مفهوم کندل

اموزش الگوهای کندلی -چکش معکوس -ستاره دنباله دار

بعدا می‌بینم 03:46

اموزش الگوهای کندلی -چکش معکوس -ستاره دنباله دار

اموزش الگوهای کندلی -چکش معکوس -ستاره دنباله دار

دوره تحلیلگران - جلسه هشتم : آموزش الگوهای کندلی

بعدا می‌بینم 14:30

دوره تحلیلگران - جلسه هشتم : آموزش الگوهای کندلی

دوره تحلیلگران - جلسه هشتم : آموزش الگوهای کندلی

آموزش سریع الگوهای کندلی

بعدا می‌بینم 00:36

آموزش سریع الگوهای کندلی

آموزش سریع الگوهای کندلی

آموزش الگوهای تک کندلی پرایس اکشن - جلسه چهارم تحلیل تکنیکال

بعدا می‌بینم 06:32

آموزش الگوهای تک کندلی پرایس اکشن - جلسه چهارم تحلیل تکنیکال

آموزش الگوهای تک کندلی پرایس اکشن - جلسه چهارم تحلیل تکنیکال

قسمت سوم از آموزش الگوهای دو کندلی

بعدا می‌بینم 36:30

قسمت سوم از آموزش الگوهای دو کندلی

قسمت سوم از آموزش الگوهای دو کندلی

قسمت چهارم از آموزش الگوهای سه کندلی

بعدا می‌بینم 28:08

قسمت چهارم از آموزش الگوهای سه کندلی

قسمت چهارم از آموزش الگوهای سه کندلی

آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

بعدا می‌بینم 37:06

آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

آموزش بورس: آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

بعدا می‌بینم 37:06

آموزش بورس: آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

آموزش بورس: آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک تک کندلی) با اشکان منتخب

بعدا می‌بینم 45:39

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک تک کندلی) با اشکان منتخب

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک تک کندلی) با اشکان منتخب

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک دو کندلی) با اشکان منتخب

بعدا می‌بینم 37:06

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک دو کندلی) با اشکان منتخب

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک دو کندلی) با اشکان منتخب

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش اول)

بعدا می‌بینم 14:13

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش اول)

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش اول)

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش دوم)

بعدا می‌بینم 09:13

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش دوم)

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش دوم)

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش سوم)

بعدا می‌بینم 12:54

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش سوم)

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش سوم)

آموزش بورس:

بعدا می‌بینم 07:10

آموزش بورس: "الگوهای چند کندلی"

آموزش بورس: "الگوهای چند کندلی"

آموزش تحلیل تکنیکال ( الگوهای سه کندلی و ادامه دهنده و بازگشتی) با اشکان منتخب

بعدا می‌بینم 25:59

آموزش تحلیل تکنیکال ( الگوهای سه کندلی و ادامه دهنده و بازگشتی) با اشکان منتخب

آموزش تحلیل تکنیکال ( الگوهای سه کندلی و ادامه دهنده و بازگشتی) با اشکان منتخب

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای دو کندلی ،مدرس علی بهاری

بعدا می‌بینم 18:54

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای دو کندلی ،مدرس علی بهاری

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای دو کندلی ،مدرس علی بهاری

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای چند کندلی ،مدرس علی بهاری

بعدا می‌بینم 07:10

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای چند کندلی ،مدرس علی بهاری

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای چند کندلی ،مدرس علی بهاری

اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- انواع دوجی و نحوه حرکات قیمت

بعدا می‌بینم 19:15

اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- انواع دوجی و نحوه حرکات قیمت

اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- انواع دوجی و نحوه حرکات قیمت

Harami اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

بعدا می‌بینم 13:22

Harami اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Harami اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Tweezer Bottom اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

بعدا می‌بینم 10:53

Tweezer Bottom اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Tweezer Bottom اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Shooting Star اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

بعدا می‌بینم 09:21

Shooting Star اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Shooting Star اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Inverted Hummer اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

بعدا می‌بینم 14:40

Inverted Hummer اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Inverted Hummer اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Tweezer Top اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

بعدا می‌بینم 15:38

Tweezer Top اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Tweezer Top اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای سه ۳ کندلی ،مدرس علی بهاری

بعدا می‌بینم 11:40

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای سه ۳ کندلی ،مدرس علی بهاری

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای سه ۳ کندلی ،مدرس علی بهاری

آمورش الگوهای کندلی Candlestick Pattern

بعدا می‌بینم 01:00

آمورش الگوهای کندلی Candlestick Pattern

آمورش الگوهای کندلی Candlestick Pattern

بخش ششم - الگوهای چند کندلی

بعدا می‌بینم 07:10

بخش ششم - الگوهای چند کندلی

بخش ششم - الگوهای چند کندلی

بخش پنجم - الگوهای سه کندلی

بعدا می‌بینم 11:40

بخش پنجم - الگوهای سه کندلی

بخش پنجم - الگوهای سه کندلی

قسمت 3_2 : الگوهای کندلی

بعدا می‌بینم 34:18

قسمت 3_2 : الگوهای کندلی

قسمت 3_2 : الگوهای کندلی

قسمت 3_1 : الگوهای کندلی

بعدا می‌بینم 46:29

قسمت 3_1 : الگوهای کندلی

قسمت 3_1 : الگوهای کندلی

قسمت 3_3 : الگوهای کندلی

بعدا می‌بینم 10:49

قسمت 3_3 : الگوهای کندلی

قسمت 3_3 : الگوهای کندلی

الگوهای سه کندلی

بعدا می‌بینم 05:39

الگوهای سه کندلی

الگوهای سه کندلی

الگوهای دو کندلی پیشرفته

بعدا می‌بینم 11:02

الگوهای دو کندلی پیشرفته

الگوهای دو کندلی پیشرفته

الگوهای تک کندلی

بعدا می‌بینم 16:05

فروشندگان صابون کندل در badulla florida

آموزش کندل شناسی ارزهای دیجیتال برای مبتدیان . - فروشندگان صابون کندل در badulla florida ,2022-5-29 · این اطلاعات در آموزش کندل شناسی عبارتند از: قیمت باز شدن کندل: منظور از قیمت بازشدن یک ارز (Open Price) سطح قیمتی است که در یک بازه معین، معاملات با این قیمت شروع خواهند شد. قیمت بسته شدن: آخرین قیمتی . آموزش کامل کندل شناسی ارز دیجیتال | ارز اینفوآموزش کامل کندل شناسی ارز دیجیتال. frzd1921 می 29, 2021 تحلیل ارز دیجیتال نظری بدهید 11,379 بازدید. می 21, 2021. تحلیل تکنیکال در واقع مطالعه داده های بازار در گذشته برای پیش بینی حرکت های آینده قیمتی می .

کندل پین بار الگوی کندلی مهم و کاربردی ؛ آموزش .

کندل پین بار در تحلیل تکنیکال یکی از نشانه های اتمام و بازگشت روند در نظر گرفته می شود. در واقع پین بار به تریدر سیگنال ورود و خروج می دهد. البته بایستی نشانه های دیگری برای تایید پایان روند .

10 الگوی کندل برگشتی که شما باید بدانید

برای الگو صعودی ، مارکت یک حمایت زیر “Low “کندل قبل پیدا می کند . حمایت باید به اندازه ی کافی قوی باشد که قیمت را به بالا ببرد تا بالاتر از “Low “کندل بسته بشود. این اولین نشانه ی برگشت است ! برای .

فروشندگان صابون هتلی پیروز - صابون ایران

فروشندگان صابون هتلی پیروز امروزه با بهترین روش هایی که در اختیار دارند به خوبی توانسته اند امر فروش یکی از با کیفیت ترین و یکی از مقرون به صرفه ترین انواع صابون های مخصوص هتلی پیروزی را به بهترین شکل ممکن انجام دهند تا .

ساختار الگوهای کندل استیک؛ الگوهای تک کندلی .

این کندل نشان‌دهندهٔ خسته شدن فروشندگان و خریداران در بازار و شک و تردید در بازار است. کندل بعد از کندل‌های دوجی تعیین کنندهٔ وضعیت بازار یک ارز دیجیتال خواهد بود، نه خود کندل دوجی.

کندل ماروبوزو و فیلتر آن - اقتصادبیدار

کندل ماروبوزو (Marubozo) چیست؟ چطور با کندل مارابوزو معامله کنیم؟ الگوی کندل‌ مارابوزو (Marubozo)، که یک الگوی کندل استیک است، نشانه‌ای از روند قیمت در آینده می‌باشد.توجه به این الگوی شمعی در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بسیار .

کندل ماروبوزو و فیلتر آن - اقتصادبیدار

الگوی کندل‌ مارابوزو (Marubozo)، که یک الگوی کندل استیک است، نشانه‌ای از روند قیمت در آینده می‌باشد. توجه به این الگوی شمعی در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بسیار مهم است و اکثر اوقات ممکن است در .

کندل شوتینگ استار چیست؟ نحوه معامله در آن - ایتسکا

2021-11-15 · این کندل به گونه ای تشکیل می شود که در آن قیمت باز شدن سهم در یک محدوده برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن باشد. همچنین به همراه این کندل یک سایه بسیار بلند نیز وجود دارد که حاکی از یک تلاش بزرگ برای حفظ روند صعودی است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟ - خانه سرمایه

2022-7-15 · کندل چیست؟. کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده .

آموزش الگوهای کندل استیک | وب سایت آموزشی رسا بورس

2022-6-27 · کندل استیک. – تراست صعودی:در این الگو، یک شمع صعودی پایینتر از کف شمع قبلی (قرمز) باز میشود و بعد در درون بدنه شمع قبلی بسته میشود، اما پایینتر از نقطه میانی بسته میشود. – تراست نزولی: در این .

35 الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال بورس (Candle Stick)

کندل استیک در تحلیل تکنیکال یکی از اصول مهم و کاربردی برای شناسایی پیش بینی روند سهام در بورس می باشد. کندل استیک (Candle Stick) مزیت‌های فراوانی دارد به همین دلیل مورد استقبال بسیاری از تکنیکالیست ها قرار گرفته است.

کندل پین بار الگوی کندلی مهم و کاربردی ؛ آموزش .

کندل پین بار در تحلیل تکنیکال یکی از نشانه های اتمام و بازگشت روند در نظر گرفته می شود. در واقع پین بار به تریدر سیگنال ورود و خروج می الگو های سه کندلی در کندل شناسی دهد. البته بایستی نشانه های دیگری برای تایید پایان روند .

کندل شناسی حرفه ای و آشنایی با الگو های آنها - Mr Matin

آشنایی با کندل ها و روانشناسی آنها که بیانگر رفتار و احساسات خریداران و فروشندگان می باشد در اینجا با انواع کندل آشنا می شوید داشتن مهارت و آگاهی از مسائل و قوانین بازار های مالی و اجرای صحیح و به موقع آنها، تضمین کننده .

آموزش کامل کندل شناسی ارز دیجیتال | ارز اینفو

۳- کندل دوجی (Doji) در الگوی دوجی ، قیمت های باز و بسته دقیقاً برابر هستند (یا تقریباً برابر). بنابراین بادی کندل ، به عنوان یک خط بسیار نازک ظاهر می شود که به طور معمول کمتر از ۵٪ از دامنه کل دوره.

آموزش پرایس اکشن RTM به زبان ساده و جذاب

پرایس اکشن در انواع مختلفی آموزش داده می شود، یکی از مهم ترین و راحت ترین نوع پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، نکاتی که در ال بروکس برای کندل ها آموزش داده شده است از این قبیل است: تمام کندل .

آموزش کندل های شمعی ژاپنی (بخش دوم پرایس اکشن .

2020-10-7 · کندل ۵: یک چکش زیبا، کندلی صعودی با فشار خرید فوق العاده زیاد الگو های سه کندلی در کندل شناسی در انتهای بازار، اینگونه کندل ها در دسته بندی کندل های برگشتی قرار می گیرند.مثلا اگر در انتهای روند نزولی این مدل کندل را دیدیم نوید برگشت سهم است.

آموزش کندل‌ها و الگوهای کندلی در بازارهای مالی .

آموزش قدم به قدم کندل‌ها و الگوهای تک کندلی، دو و سه کندلی و چگونگی کاربرد آن‌ها در بازار های مالی از جمله ارز دیجیتال و فارکس + تصاویر الگوها شرکت آکادمی “آینده” با استفاده از چندین سال تجربه موفق آموزشی در بورس و .

معرفی مهم‌ترین الگو‌های کندل استیک در تحلیل .

در ادامه مهم‌ترین الگو‌های سه تایی کندل استیک‌ها را بررسی می‌کنیم: ۱- ستاره صبحگاهی و شامگاهی (Evening & Morning Stars) ۲- سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید (The Black Crows & Three White Solidiers) ۳- الگوی سه گانه داخلی .

آموزش پولبک (Pullback): کندل های روندی (Trend Bars) - آموزش .

2021-5-18 · ارتفاع این کندل چندین برابر کندل های دیگری است که در نمودار تشکیل‌شده‌اند و نشانگر جدیت فروشندگان در بازار است. بعد از تشکیل اولین کندل روندی نزولی، بازار پولبک اوج دوقلو تشکیل داده است.

کندل مارابوزو چیست؟ آشنایی با الگوی Marubozo در .

2020-10-3 · کندل مارابوزو یا Marubozo یک الگوی تحلیل تکنیکال است، این الگو می‌تواند در دو نوع روندهای صعودی و نزولی تشکیل شود. در ادامه این مقاله شما را با مفهوم کندل مارابوزو بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

فروشندگان صابون در بمبئی

فروشندگان ضد عفونی کننده دست 3 متر در بنگلور- فروشندگان ضدعفونی کننده دست در بمبئی ,دشمن واقعی کرونا صابون است یا ژل ضدعفونی کننده؟

کوپن های کندل صابون دیو

محیط کارخانه شریک تعاونی خرید صابون تازه کننده پوست کیو وی- کوپن های کندل صابون دیو ,این صابون با خاصیت مرطوب کنندگی و حفظ خواص طبیعی و چربی های موردنیاز پوست آن را نرم و صاف می نماید.این محصول فاقد رایحه؛ رنگ، لانولین و .

کندل چیست؟ کاربرد انواع کندل در تحلیل تکنیکال .

2021-10-21 · در صورت آموزش کندل شناسی در تحلیل تکنیکال به صورت کامل، می‌توان اطلاعاتی در خصوص هیجانات و احساسات معامله‌گران در جریان معاملات را به خوبی تشخیص داد و این یک ابزار بی‌نظیر برای تحلیل روند بازار به شمار می‌رود.

انواع کندل در بورس | همه چیز درباره کندلها در .

2021-9-22 · انواع کندل در بورس را میشناسید؟ لغت کندل به معنای شمعدان است، فروشندگان برنج در ژاپن، اولین گروهی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی بهره برده اند.

18 مدل الگو کندل استیک (Candlestick) در تحلیل تکنیکال .

2022-7-15 · الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند. کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها، الگوهایی را می‌سازد که به تحلیل شرایط بازار و پیش‌بینی روند قیمت کمک می‌کند. بسیاری .

کندل چکش یا Hammer چیست؟ آموزش کندل شناسی و کندل .

آموزش کندل شناسی و کندل خوانی. یکی از الگوهای کندلی کاربردی کندل چکش یا Hammer است. این الگو یک الگوی تک کندلی است و در روند نزولی بیانگر وجود ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران می باشد. در .

الگوی کندل دنباله‌دار (Tailed bar)

2019-10-28 · کندل پین بار (Pin Bar) یکی از الگوهای کلاسیک پرایس اکشن است. الگوی پین بار نشانگر بازگشت سریع قیمت هاست. اگر در نمودار روزانه الگوی پین باری تشکیل شود، باید انتظار حرکت معکوس و شدید یک روزه در بازار را داشت.

آموزش الگوهای کندلی

آموزش الگوهای کندلی بورس - (کندل شناسی) و معرفی یک سیگنال برای شروع هفته

بعدا می‌بینم 20:44

آموزش الگوهای کندلی بورس - (کندل شناسی) و معرفی یک سیگنال برای شروع هفته

آموزش الگوهای کندلی بورس - (کندل شناسی) و معرفی یک سیگنال برای شروع هفته

کندل شناسی (آموزش الگوهای کندلی)(کندل دار آویز) hangingman

بعدا می‌بینم 03:20

کندل شناسی (آموزش الگوهای کندلی)(کندل دار آویز) hangingman

کندل شناسی (آموزش الگوهای کندلی)(کندل دار آویز) hangingman

آموزش الگوهای کندلی -مفهوم کندل

بعدا می‌بینم 09:35

آموزش الگوهای کندلی -مفهوم کندل

آموزش الگوهای کندلی -مفهوم کندل

اموزش الگوهای کندلی -چکش معکوس -ستاره دنباله دار

بعدا می‌بینم 03:46

اموزش الگوهای کندلی -چکش معکوس -ستاره دنباله دار

اموزش الگوهای کندلی -چکش معکوس -ستاره دنباله دار

دوره تحلیلگران - جلسه هشتم : آموزش الگوهای کندلی

بعدا می‌بینم 14:30

دوره تحلیلگران - جلسه هشتم : آموزش الگوهای کندلی

دوره تحلیلگران - جلسه هشتم : آموزش الگوهای کندلی

آموزش سریع الگوهای کندلی

بعدا می‌بینم 00:36

آموزش سریع الگوهای کندلی

آموزش سریع الگوهای کندلی

آموزش الگوهای تک کندلی پرایس اکشن - جلسه چهارم تحلیل تکنیکال

بعدا می‌بینم 06:32

آموزش الگوهای تک کندلی پرایس اکشن - جلسه چهارم تحلیل تکنیکال

آموزش الگوهای تک کندلی پرایس اکشن - جلسه چهارم تحلیل تکنیکال

قسمت سوم از آموزش الگوهای دو کندلی

بعدا می‌بینم 36:30

قسمت سوم از آموزش الگوهای دو کندلی

قسمت سوم از آموزش الگوهای دو کندلی

قسمت چهارم از آموزش الگوهای سه کندلی

بعدا می‌بینم 28:08

قسمت چهارم از آموزش الگوهای سه کندلی

قسمت چهارم از آموزش الگوهای سه کندلی

آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

بعدا می‌بینم 37:06

آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

آموزش بورس: آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

بعدا می‌بینم 37:06

آموزش بورس: آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

آموزش بورس: آموزش الگوهای ژاپنی دو کندلی

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک تک کندلی) با اشکان منتخب

بعدا می‌بینم 45:39

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک تک کندلی) با اشکان منتخب

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک تک کندلی) با اشکان منتخب

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک دو کندلی) با اشکان منتخب

بعدا می‌بینم 37:06

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک دو کندلی) با اشکان منتخب

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندل استیک دو کندلی) با اشکان منتخب

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش اول)

بعدا می‌بینم 14:13

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش اول)

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش اول)

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش دوم)

بعدا می‌بینم 09:13

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش دوم)

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش دوم)

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش سوم)

بعدا می‌بینم 12:54

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش سوم)

آموزش کامل ترید با الگوهای کندلی (بخش سوم)

آموزش بورس:

بعدا می‌بینم 07:10

آموزش بورس: "الگوهای چند کندلی"

آموزش بورس: "الگوهای چند کندلی"

آموزش تحلیل تکنیکال ( الگوهای سه کندلی و ادامه دهنده و بازگشتی) با اشکان منتخب

بعدا می‌بینم 25:59

آموزش تحلیل تکنیکال ( الگوهای سه کندلی و ادامه دهنده و بازگشتی) با اشکان منتخب

آموزش تحلیل تکنیکال ( الگوهای سه کندلی و ادامه دهنده و بازگشتی) با اشکان منتخب

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای دو کندلی ،مدرس علی بهاری

بعدا می‌بینم 18:54

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای دو کندلی ،مدرس علی بهاری

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای دو کندلی ،مدرس علی بهاری

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای چند کندلی ،مدرس علی بهاری

بعدا می‌بینم 07:10

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای چند کندلی ،مدرس علی بهاری

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای چند کندلی ،مدرس علی بهاری

اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- انواع دوجی و نحوه حرکات قیمت

بعدا می‌بینم 19:15

اموزش الگو های سه کندلی در کندل شناسی فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- انواع دوجی و نحوه حرکات قیمت

اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- انواع دوجی و نحوه حرکات قیمت

Harami اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

بعدا می‌بینم 13:22

Harami اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Harami اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Tweezer Bottom اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

بعدا می‌بینم 10:53

Tweezer Bottom اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Tweezer Bottom اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Shooting Star اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

بعدا می‌بینم 09:21

Shooting Star اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Shooting Star اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Inverted Hummer اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

بعدا می‌بینم 14:40

Inverted Hummer اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Inverted Hummer اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Tweezer Top اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

بعدا می‌بینم 15:38

Tweezer Top اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

Tweezer Top اموزش فارکس- پرایس اکشن و الگوهای کندلی- الگوی

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای سه ۳ کندلی ،مدرس علی بهاری

بعدا می‌بینم 11:40

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای سه ۳ کندلی ،مدرس علی بهاری

آموزش بورس: (کندل شناسی) الگوهای سه ۳ کندلی ،مدرس علی بهاری

آمورش الگوهای کندلی Candlestick Pattern

بعدا می‌بینم 01:00

آمورش الگوهای کندلی Candlestick Pattern

آمورش الگوهای کندلی Candlestick Pattern

بخش ششم - الگوهای چند کندلی

بعدا می‌بینم 07:10

بخش ششم - الگوهای چند کندلی

بخش ششم - الگوهای چند کندلی

بخش پنجم - الگوهای سه کندلی

بعدا می‌بینم 11:40

بخش پنجم - الگوهای سه کندلی

بخش پنجم - الگوهای سه کندلی

قسمت 3_2 : الگوهای کندلی

بعدا می‌بینم 34:18

قسمت 3_2 : الگوهای کندلی

قسمت 3_2 : الگوهای کندلی

قسمت 3_1 : الگوهای کندلی

بعدا می‌بینم 46:29

قسمت 3_1 : الگوهای کندلی

قسمت 3_1 : الگوهای کندلی

قسمت 3_3 : الگوهای کندلی

بعدا می‌بینم 10:49

قسمت 3_3 : الگوهای کندلی

قسمت 3_3 : الگوهای کندلی

الگوهای سه کندلی

بعدا می‌بینم 05:39

الگوهای سه کندلی

الگوهای سه کندلی

الگوهای دو کندلی پیشرفته

بعدا می‌بینم 11:02

الگوهای دو کندلی پیشرفته

الگوهای دو کندلی پیشرفته

الگوهای تک کندلی

بعدا می‌بینم 16:05

Harami فرزند و مادر (باردار)

این الگو شامل دو کندل می باشد: کندل اول در این الگو نقش مادر و کندل دوم نقش فرزند را ایفا می کند و معمولاً رنگ کندل‌ها در الگوی کندل استیک هارامی متفاوت می باشد.

کندل اول با بدنه بلند و کندل دوم کوتاه است، بیشینه کندل دوم کمتر از بیشینه بدنه کندل اول و کمینه کندل دوم بیشتر از کمینه بدنه کندل اول است به زبان ساده کندل دوم بگونه‌ای قرار می‌گیرد که کندل دوم داخل بدنه کندل اول جا شود. عوض شدن و یا کند شدن روند سهم مهمترین برداشتی است که بعد از مشاهده Harami برداشت می شود. Harami نشاندهنده بی‌تصمیمی در بازار است. هیچکدام از خریداران و فروشندگان برنده‌ی نبرد نبوده‌اند، از همین رو احتمال عوض شدن روند وجود دارد

در شکل فوق هر دو حالت صعودی و نزولی الگوی Harami نمایش داده شده است. کندل بلند مادر و کوچک فرزند است.(سمت راست صعودی و سمت چپ نزولی)

الگوی هارامی صعودی در روند نزولی و الگوی هارامی صعودی در روند نزولی اعتبار دارد. هارامی صعودی در روند صعودی معنی ندارد و نشانه‌ای برای تغییر روند یا کند شدن آن نیست. به همین ترتیب برای هارامی نزولی در روند نزولی.

آموزش کندل شناسی الگو های سه کندلی در کندل شناسی در بورس به زبان ساده

آموزش کندل شناسی در بورس به زبان ساده

در این قسمت از آموزش بورس قصد داریم که با کندل ها آشنا بشویم به عبارتی “آموزش کندل شناسی در بورس به زبان ساده” را در این قسمت از پست داشته باشیم. قطع به یقین افرادی که در بورس و فرابورس فعالیت می کنند و اقدام به خرید و فروش سهام کرده اند باید اطلاعات کاملی از بورس داشته باشند تا بتوانند سود بسیار خوبی را کسب کنند و تا جایی که میشود ضرر و ریسک را کم کرده و در عوض مقدار سود و ریوارد را افزایش داد. کندل را سرمایه گذاران و صاحبان سهام به شمع میشناسند و به عبارتی نمودار قیمتی هستند که روند بازار و قیمت یک سهام خاص را نشان می دهند. کندل ها یا شمع ها در واقع احساسات و هیجانات سرمایه گذاران و صاحبان سهام در بازار بورس را نشان می دهند. الگو های سه کندلی در کندل شناسی در ادامه در مورد کندل و آموزش کندل شناسی بیشتر توضیح می دهیم.

کندل و انواع آن

مواردی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

  • منظور از کندل در بورس چیست؟
  • نمودار کندل چیست؟
  • مهم ترین الگوهای کندل استیک

آموزش کندل شناسی در بورس به زبان ساده

افرادی که در بورس فعالیت می کنند باید با اطلاعات و دانش بورس آشنا باشند و همانطور که در پست های گذشته بیان شد، هرچه با دنیای بزرگ بورس بیشتر آشنا باشید بهتر میتواند معاملات موفق تری داشته باشید. در قسمت های گذشته در مورد حد سود و حد ضرر صحبت کردیم که به هر میزان که افراد قبل از انجام هر معامله ایی حد سود و یا حد ضرر خود را مشخص کرده باشند بهتر میتوانند برای خارج شدن از سهام ( فروختن سهام )، وارد شدن ( خریدن ) و یا نظاره گر بودن در بازار تصمیم بگیرند. حتی در مورد نسبت ریسک و ریوارد در معاملات بورسی هم صحبت کردیم و تلاش کردیم که انواع اطلاعات بورسی را در اختیارتان بگذاریم. در این راستا بهتر است که به سوالاتی مانند منظور از کندل در بورس چیست؟ نمودار کندل چیست؟ از نمودار کندل چه استفاده ایی میشود؟ انواع کندل کدام اند؟ در این قسمت از پست قصد داریم که معروفترین و پرکاربردترین الگوهای کندل استیک در بورس را مورد بررسی قرار دهیم.

منظور از کندل در بورس چیست؟

منظور از کندل در بورس چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که در بورس بسیار استفاده میشود کندل است. باید گفت که کندل در اصل برای تشخیص روند قیمت مورد استفاده قرار میگیرد و تحلیلگران با استفاده از کندل ها میتوانند روند صعودی، نزولی و یا خنثی بازار را متوجه بشوند. البته از کندل ها برای باز یا بسته شدن یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص هم استفاده میشود. از کندل به عنوان ” کندل استیک ” هم یاد میشود که از این کندل های زماین برای یافتن روند قیمت بازار و سهام خاص استفاده میشود. یکی از نقاط قوت و ویژگی های مثبت کندل ها این است که میتوان با اسفاده از کندل ها میتوان قیمت‌های مناسب برای خرید سهام را انتخاب کرد. اما متاسفانه نقطه ضعف الگوی کندل این است که برای قیمت‌های خروج از سهم عملکرد خوبی ندارند.

سایه: به قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه (shadow) می‌گویند. سایه ها را با توجه به رنگ هایشان قدرت خرید و فروش آن سهام را نشان میدهند.

برای تعریف و کندل شناسی در بورس به زبان ساده باید گفت که ساختار کندل یا شمع از دو بخش اصلی تشکلی شده است ( در قسمت فوق نمایش داده شده است ) که عبارت اند از: بدنه اصلی و سایه. همانطور که میدانید مانند یک شمع تصور میشود که یک بدنه دارد و به واسطه نور و شعله ایی که در نوک ان است سایه ایجاد میکند.

بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است. سایه هم در واقع دو خط است که خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایینی می‌گویند. سایه پایانی در واقع به پایین ترین قیمت در روز معاملاتی هم گفته میشود و منظور از سایه بالایی، بالاترین قیمتی در روز معاملاتی است که تحلیلگران از این اصطلاحات استفاده می کنند.

تحلیلگران برای تشخیص دامنه نوسانات یک سهم در بازه زمانی مشخص که مورد معامله قرار گرفته است از سایه ها استفاده می کنند. بدین منظور که، اگر قیمت باز شدن کندل (شمع) پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی، سفید و یا الگو های سه کندلی در کندل شناسی سبزرنگ است.

اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن تو پر، مشکی یا قرمزرنگ خواهد بود. در ادامه به تعریف سایه ها میپردازیم.

نمودار کندل چیست؟

حال شاید سوال این باشد که منظور از قیمت پایین، بالا، قیمت باز شده و بسته شده چیست؟

  • منظور از قیمت باز در واقع اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می‌گیرد.
  • به آخرین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است را قیمت بسته می گویند.
  • قیمت بالا به بیشترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است را می کویند.
  • قیمت پایین کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

آموزش کندل شناسی در بورس به زبان ساده

کندل و نمودار کندل د رواقع به تحلیل گران میتواند سیگنال هایی بدهد و در اخذ تصمیم درست برای معامله کمک کند، به طور مثال بدنه سفید یا سبز شمع، نشان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم موزد استفاده قرار میگیرند.

آموزش کندل شناسی در بورس به زبان ساده

مهم ترین الگوهای کندل استیک

الگوی کندل ها از انواع محتلفی برخوردار است و به منظور ” آموزش کندل شناسی در بورس به زبان ساده ” بهتر است که انواع کندل را بررسی کنیم اما خوب است بدانید که کهترین و پرکاربرد ترین الگوهای کندل استیک که در بازار بورس و فرابورس استفاده می کنند عبارت اند از: ماروبزو، دوجی، چکش، پوشاننده، نفوذی، ابر تیره، سه سرباز سفید، سه کلاغ سیاه، ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی.

کندل ماروبزو به چهار رنگ مشکی یا قرمز، سفید و سبز تقسیم میشود.

الگوی کندل ماروبزو

زمانی که کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود و قدرت بیشتر فروشندگان نشانه الگوی ماروبزو است و در این الگوی کندل روند قیمت بازار بیشتر منفی است. ماروبزو خود به دو رنگ مشکی و سفید تبدیل میشود. این ماروبزو که توضیح داده شده مشکی است و از طرفی ماروبزو سفید نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود الگو های سه کندلی در کندل شناسی الگو های سه کندلی در کندل شناسی اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

در کندل صعودی ماروبزو رنگ بدنه بصورت توخالی سفید یا سبز می باشد و سایه بالایی و پایینی ندارد. در این کندل قیمت باز شدن با قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر می باشد.

کندل صعودی ماروبزو بیانگر این است که آنقدر قدرت خریداران زیاد می باشد که کنترل بازار در دست خریداران است و بازار را به بالا میکشند.

این شمع میتواند بیانگر ادامه صعود و یا اولین مرحله تشکیل یک روند صعودی (به صورت بازگشتی) باشد.

در نمودار دوجی قیمت شروع و پایان آن‌ها یکسان است و در واقع دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود.

الگوی کندل دوجی

در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید: خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سیاه: فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید است.

دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند اما ما 3 دسته مهم را نام می بریم که عبارت اند از:

الگوی کندل دوجی پایه بلند در واقع نشان دهنده برابری قیمت شروع و پایان و برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی می باشد.

منظور از دوجی سنگ‌قبر این است که بدون سایه پایین است و بیانگر برابری قیمت شروع و پایان و تمایل بیشتر فروشندگان می باشد.

دوجی سنجاقک در واقع بیانگر تمایل بیشتر خریداران می باشد.

الگوی کندل چکش در واقع یک الگوی تک کندلی است و در روند نزولی نشاندهنده وجود ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران می باشد. در واقع تشکیل کندل چکش نشانه ای از بازگشت روند می دهد که دارای یک بدنه کوچک در بالا و سایه بلند در زیر بدنه بوده و سایه پایینی حداقل دوبرابر بدنه یا بادی است. تنها شرط تشخیص صعود و یا نزولی بودن کندل تنها اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل سایه است.

زمانی که کندل اول کندل دوم را بپوشاند در واقع الگوی کندل پوشاننده ایجاد شده است و در این زمان انتظار تغییر روند را داریم.

زمانی که قیمت باز شدن کندل دوم (که یک کندل صعودی است) پایین تر از کمترین قیمت کندل قبلی (که یک کندل نزولی است) می باشد ولی نفوذ خوبی در کندل اول دارد، میتواند گفت که در الگوی کندل نفوذی هستیم. در الگوی نفوذی، شمع سفید پایین تر از قیمت بسته شدن شمع سیاه در روز معاملاتی قبل باز خواهد شد و سپس قیمت سهم صعود می شود و در نیمه بالایی شمع سیاه روز قبل هم بسته خواهد شد.

پوشش ابر تیره یک الگوی شمعی بازگشتی نزولی است که یک کندل سیاه به وسیله آن بالاتر از انتهای یک کندل سفید و پایین‏تر از نقطه میانی آن، باز می‏شود. در الگوی ابر تیره کندل اول که یک کندل سفید و صعودی می باشد باید بزرگ باشد و کندل دوم که سیاه و نزولی می باشد باید ۵۰درصد یا بیش از ۵۰ درصد از بدنه کندل سفید قبل از خود را بپوشاند (در صورتی که این مقدار کمتر از ۵۰ درصد باشد الگو تشکیل نمیگردد) و همچنین از بیشترین قیمت کندل اول بالاتر باشد.

الگوی سه سرباز سفید در واقع نشان دهنده روند نزولی بازار است. این الگو از سه کندل استیک متولی دارای بدنه بلند تشکیل می‌شود که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و بالاتر از بیشنیه کندل قبلی بسته می‌شوند. این کندل استیک‌ها نباید سایه‌های خیلی بلندی داشته باشند و در بهترین حالت در بدنه اصلی کندل استیک قبلی الگو باز می‌شوند.

سه کلاغ سیاه یک الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی خرسی است که برای پیش‌بینی برگشت روند صعودی فعلی استفاده می‌شود. این الگو از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند تشکیل می‌شود که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و پایین تر از کندل قبلی بسته شده‌اند. الگوی کندل سه کلاغ سیاه، زمانی یک الگوی برگشت قابل اعتماد به حساب می آید که توسط سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) تایید شود.

الگوی کندل صبحگاهی در اصل یک الگوی بصری در معاملات بورس است که از آن برای تشخیص وقوع بازگشت قیمت به سمت بالا استفاده می‌‌شود. این الگو از نمودارهای شمعی تشکیل شده است. بهتر است از این نشان‌‌گر در کنار دیگر نشان‌‌گرها استفاده شود تا ریسک کمتری تولید شود. الگوی کندل ستاره صبحگاهی ب در انتهای چند کندل متوالی و نزولی و یا در ادامه یک روند نزولی تشکیل می شود و فرقی بین رنگ و صعودی یا نزولی بودن کندل دوم وجود ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می شود.

ستاره عصرگاهی معکوس الگوی ستاره صبح گاهی و یک الگوی کاهشی است. در شکل مطلوب یا ایده آل این الگو لازم است بین بدنه شمع اول و شمع دوم و همچنین بین بدنه شمع دوم و بدنه شمع سوم شکاف وجود داشته باشد.اما معمولا شکاف دوم به ندرت شکل می گیرد. الگوی ستاره عصرگاهی نفوذ کافی بدنه شمع سوم در بدنه شمع اول است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.