آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار


yavarizad

شناسایی فرصتها و تهدید ها در کسب و کار بازاریابی

SWOT در لغت به معنی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است و در اصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر‌های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل SWOT گویند. واژه SWOT برگرفته از این لغات می‌باشد:

S: strength به معنی قدرت

Weakness: W به معنی ضعف

O: opportunity به معنی فرصت

T: Threat به معنی تهدید

تمام سازمانها پیوسته در حال تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی هستند از این رو لازم است جهت هرگونه تصمیم گیری و برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان نسبت به شناخت وضع موجود از طریق بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی اقدام شود. این امر به مدیریت یاری می‌رساند در مقابله با فرصتها و تهدیدات محیط بیرونی رویه‌ای هماهنگ و یکپارچه اتخاذ کند و به اهداف خود به نحو شایسته‌ای دست یابد.

تحلیل SWOT برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ توسط دو فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامهای جورج آلبرت اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد. در آن زمان این تحلیل ضمن کسب موفقیتهای روز افزون به عنوان کسب ابزار مفید مدیریتی شناخته شد. اما شاید بیشترین موفقیت مشهود این تحلیل زمانی بدست آمد که Jack Welch از جنرال الکتریک در سال ۱۹۸۰ از آن برای بررسی استراتژیهای GE و افزایش بهره‌وری سازمان خود استفاده کرد.

گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، چشم انداز و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.

تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات:

نقطه قوت:

عبارت است از منابع و توانایی هایی که سازمان اختیار دارد و می تواند از آنها به منظور ایجاد یک مزیت رقابتی استفاده کند. موارد زیر می توانند از قوت های سازمان به حساب آیند :

روابط مثبت با تأمین‌کنندگان

اختراعات ثبت شده سازمان

نام تجاری و برند شناخته شده

تصویر مثبت ذهنی میان خریداران

شهرت در بین مشتریان

مزیت در قیمت تمام شده

دسترسی اختصاصی به منابع طبیعی

دسترسی به شبکه های توزیع مناسب

نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.

نقطه ضعف:

نوع محددیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی‌هایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود. عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است. موارد زیر می توانند از ضعفهای سازنان ها باشند :

عدم پشتیبانی و حفاظت از اختراعات.

نام تجاری و برند ضعیف.

ناشناخته بودن در بین مشتریان.

ساختار پر هزینه در سازمان.

عدم دسترسی به منایع.

عدم دسترسی به شبکه های توزیع.

نیروی انسانی ناکارآمد.

نکته ی حائز اهمیت در اینجا امکان تبدیل شدن ضعفها و قوت ها به یکدیگر در شرایط گوناگون است. برای مثال ظرفیت تولید بالا می تواند یک مزیت و قوت برای سازمان محسوب شود اما همین ظرفیت بالا در شرایط رکود و تغییرات تکنولوژیکی می تواند باعث کاهش چابکی سازمان گردد و به آن لطمه وارد کند.

فرصت:

شناسایی و بررسی دقیق محیط خارجی می تواند فرصتهای جدیدی را برای مدیران سازمان نمایان سازد و همین فرصتها می توانند آغازگر مسیر جدیدی برای توسعه و رشد باشند، فرصتهای می توانند شامل موارد زیر باشند :

نیاز برطرف نشده مشتری

شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده

ظهور تکنولوژی های جدید

کم شدن محدودیت های قانونی

حذف موانع تجارت جهانی

تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان

تهدید:

یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است. مواردی چون :

قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌کنندگان کلیدی

تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این دست

تغییر در سلیقه ی مشتری که باعث فاصله گرفتن او از محصولات ما می شود.

ظهور محصولات جایگزین پر قدرت.

افزایش محدودیت های تجاری.

ماتریس SWOT

به هر حال سازمان نباید منتظر به وجود آمدن فرصتهایی استثنایی در محیط خارجی باشد، بلکه باید تلاش کند تا با تقویت قوت های درونی اش مزیت رقابتی جدیدی را برای شرکت یا سازمان خلق کند. خلق این مزیت های رقابتی از طریق هماهنگی بین قوت ها و توانایی های درون سازمانی و فرصتهای کوچک یا بزرگ خارجی است. حتی در برخی مواقع، اهمیت فرصت خارجی به قدری است که سازمان انگیزه ی لازم برای غلبه بر یک ضعف داخلی را نیز پیدا خواهد کرد.

برای توسعه ی این استراتژیها، یعنی همان استراتژیهایی که باعث هماهنگی قوت های درون سازمانی با فرصتهای محیط خارجی است، می توان از ماتریس SWOT بهره برد. ماتریس SWOT می تواند ابزاری توانمد در شناسایی و اتخاذ استراتژیهای مناسب در انواع آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار کسب و کارها باشد. این متد (روش) در صورت شناخت دقیق و به کارگیری صحیح برای کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار کارآمد خواهد بود. شاید حتی بتوان از این ابزار برای تعیین استراتژیهای شخصی و زندگی افراد نیز بهره برد(که به شخصه خودم این مورد را اجرا کرده ام). به هر حال ابتدا لازم است لیستی از قوتها، ضعفها، تهدیدها و فرصتها را آماده کنیم، به این لیست پروفایل SWOT می گویند.

قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی SWOT :

ضعفها

قدرتها

استراتژیهای W-O

استراتژیهای S-O

فرصتها

استراتژیهای W-T

استراتژیهای S-T

تهدیدها

– چگونه می‌توان با بهره‌گیری از نقاط قوت حداکثر بهره‌برداری را از فرصتها انجام داد (SO)

– چگونه با استفاده از نقاط قوت می‌توان اثر تهدیدات را حذف کرد یا کاهش داد (ST)

– چگونه باید با بهره‌گیری از فرصتها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت کرد یا از شدت نقاط ضعف کاست (WO)

– چگونه باید با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات را کاهش داد یا تاثیرشان را حذف نمود. (WT)

به طور خلاصه می‌توان گفت هدف از تحلیل و بررسی فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارجی ارزیابی این مسئله است که یک سازمان می‌تواند فرصتها را به دست آورد و از تهدیدات اجتناب کند. بویژه زمانی که با یک محیط خارجی غیر قابل کنترل در زمان کنونی روبرو است.

نمونه‌ای از تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیداتمراحل انجام آنالیز SWOT را می‌توان بصورت زیر بر شمرد:

۱- تشکیل جلسۀ تجزیه تحلیل SWOT

۲- توضیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام کار

۳- استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات

۴- اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی

۵- تشکیل ماتریسSWOT و وارد کردن عوامل انتخاب شده به آن با توجه به اولویت بندی

۶- مقایسه عوامل داخلی و خارجی با یکدیگر و تعیین استراتژیهای SO، WO، ST ، WT

۷- تعیین اقدامات مورد نیاز بری انجام استراتژیهای تعیین شده

۸- انجام اقدامات و بررسی نتایج آنها

۹- برزو رسانی ماتریس SWOT در فواصل زمانی مناسب

نمایش ماتریس‌های مورد استفاده در روش تحلیل SWOT:

تحقیقات بازار اولین و مهم ترین قدم استارتاپ

تحقیقات بازار اولین و مهم ترین قدم استارتاپ

چگونه باید برای یک استارت آپ، تحقیقات بازار انجام دهیم؟

یک استارت آپ بدون تحقیقات بازار موثر مانند کشتی ای است که بدون قطب نما در میان دریا سفر می کند. اینگونه بعد از مدتی جهتش را گم کرده و در وسط ناکجا آباد ناپدید شود. تحقیقات بازار برای استارتاپ ها، به صاحبان مشاغل کمک می کند تا بفهمند که برای رشد کسب و کارشان به چه چیزهایی احتیاج دارند. تحقیقات بازار این فرصت را برای استارتاپ ها فراهم می کند تا جایگاهشان را در دنیای پر رقابت امروز تجزیه و تحلیل کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی بازاریابی استارتاپ ، به مقاله عوامل موفقیت در بازاریابی استارتاپ مراجعه کنید.
اگر در یک استارت آپ کار می کنید، حتما باید بررسی کنید که محصولات یا خدمات شما نیازهای مشتری را برآورده می کنند یا خیر. بدین شکل می توانید بفهمید که چقدر احتمال دارد محصول یا خدمات شما جایگاه ثابت و طولانی مدتی را در بازار پیدا کند. شما باید به سوالات تحقیقات بازار برای استارتاپ ها پاسخ دهید و با بازاریابی موثر، بهترین مسیر را برای کسب و کارتان بیابید.
اگر می خواهید درباره اینکه بدانید چگونه تحقیقات بازار برای کسب و کار های جدید انجام دهید، به خواندن این مقاله ادامه دهید. در این مقاله درباره ی مفهوم تحقیقات بازار و مراحل آن اطلاعات زیادی کسب خواهیم کرد.

تحقیقات بازار برای استارتاپ

تحقیقات بازار چیست؟

شما فقط ایده راه اندازی یک استارت آپ را در سر دارید ،اما نگران این هستید که در بازار پر رقابت امروز دوام می آورید یا نه. برای جلوگیری از این مسئله ، قبل از اقدام به هر کاری باید تحقیقات بازار را انجام دهید .
تحقیقات بازار به فرآیند جمع آوری اطلاعات درباره ی هر آنچه در بازار می گذرد، می گویند. این تحقیقات شامل بررسی بازار برای شناختن رقبایتان ، مشتریان احتمالی و شرایط بازار است.
تحقیق درباره ی روند بازار ، کسب اطلاعات درباره ی شرکت های دیگر که محصولات یا خدمات مشابه شما دارند، بررسی قیمت ها و روش های بازاریابی دیگران و جمع آوری اطلاعات درباره ی آینده ی کسب و کار شما از جمله کارهایی است که در تحقیقات بازار برای استارت آپ انجام می شود.
خیلی خوب است که می توانید بصورت رایگان در اینترنت به حجم زیادی از اطلاعات دست یابید. تمام کاری که باید انجام دهید این است که مراحلی را که در روند تحقیقات بازار باید طی کنید را یاد بگیرید. سپس می توانید درباره ی اینکه کدام مسیر برای پیشرفت تجارتتان بهتر است ، تصمیم بگیرید.
در کجا می خواهید محصولات یا خدماتتان را بفروشید؟ آیا منطقه خاصی را در نظر دارید ؟ اگر می خواهید محصولات یا خدماتتان را در منطقه خاصی بفروشید ، بهتر است درباره ی آن منطقه و مشتریان احتمالی تان در آن منطقه اطلاعات جمع آوری کنید. هر چه اطلاعات بیشتری داشته باشید،بهتر می توانید محصولات / خدمات را تأمین کنید.
فرقی ندارد که بخواهید یک شرکت را راه اندازی کنید یا اینکه کسب و کار کوچک خود را توسعه دهید ، انجام تحقیقات بازاربرای هر کسب و کاری ضروری است.

مراحل تحقیقات بازار برای استارت اپ ها

اگر مسیر را به درستی دنبال کنید ، هرگز شکست نخواهید خورد. در اینجا ما مراحل اصلی انجام تحقیقات بازار برای راه اندازی یک استارت آپ را به طور مفصل شرح می دهیم.

1. اهداف تحقیقات بازاریابی را تعریف کنید.

دلایل زیادی مبنی بر اهمیت تحقیقات بازار برای استارتاپ ها وجود دارد، اما قبل از آن شما باید شما باید اهدافتان را از انجام تحقیقات بازاریابی مشخص کنید. آیا می خواهید تحقیقات داخلی را با هدف بررسی مشکلات انجام دهید؟ بنابراین به کمک آن می توانید استراتژی بهتری برای آینده بکار ببرید. از سوی دیگر، همچنین با انجام تحقیقات خارجی می توانید محرک ها و موانع موجود در بازار را تجزیه و تحلیل کنید.
تحقیقات داخلی بازاریابی برای افزایش فروش و درآمد انجام می شود. این تحقیق تحلیلی بر مبنای تجربیات گذشته است تا خطرات احتمالی را برای مراحل آینده کاهش دهیم. از طرف دیگر، تحقیقات خارجی بازاریابی مربوط به تجزیه و تحلیل محیط و بازار کسب و کار شماست. جستجو برای روند بازار و فعالیت های شرکت ها نیز جزء تحقیقات خارجی محسوب می شوند.
با توجه به هدفتان ، باید روش درستی را برای رشد کسب و کارتان برگزینید. ابتدا باید برنامه تحقیقاتی بازاریابی موثری را تدارک ببینید. این برنامه باید هدف تعریف شده و مشخصی داشته باشد که در وقت و هزینه شما صرفه جویی شود.

2. سوالات درستی را مطرح کنید.

در حالیکه با کمک تحقیقات بازار برای کسب و کارتان برنامه می ریزید ، سوالات اساسی وجود دارد که باید به آن پاسخ دهید. این سوالات به رویکرد و فعالیت های آینده شما مربوط می شود. در اینجا چند سوال پیشنهادی برای تحقیقات بازار آمده است:آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار

 • اندازه بازارمن چقدر است؟
 • رقبای من چه کسانی هستند و چقدر قدرتمند هستند؟
 • آیا جایگاه خاصی در بازار وجود دارد که تجارت من بتواند در آن قرار بگیرد؟
 • به طور تقریبی سهم بازار کسب و کار برای من و رقبای من چقدر است؟
 • آیا چیز منحصر به فردی درباره ی تجارت من وجود دارد که سودمند باشد؟

3. رقبا و بازارهای بالقوه را تجزیه و تحلیل کنید

آنالیز رقبا برای شناسایی بازار

برای انجام تحقیقات بازار ، اول باید صنعت و بازار بالقوه را بررسی کنیم. هدف از این کار این است که شرکت هایی که محصولات یا خدمات مشابهی (با محصولات و خدمات شما) را برای مشتریان احتمالی تان تأمین می کنند ، مشخص شوند.
اول باید رقبایتان را تعیین کنید و فعالیت های آنها در کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنید تا نقاط قوت و ضعف آنها را بیابید.
همچنین باید از معیار ها و ابزارهای تحلیل مختلفی برای انجام تحقیقات بازاریابی به شکلی موثر استفاده کنید. سعی کنید که بهترین ابزار را برای این کار انتخاب کنید تا بتوانید در تمام مراحل از آنها بهره ببرید .
با استفاده از ابزار های جست و جوگر بازار ، می توانید روندهای صنعت را بررسی کنید و محرک ها و موانع موجود در بازار را بشناسید. همچنین می توانید از روش KPI استفاده کنید تا عملکرد هر کسب و کاری را بسنجید و بفهمید که چه چیز هایی برای توسعه و پایداری نیاز است.
اگر می خواهید در مورد رقبا و فعالیت های کسب و کارشان بیشتر بدانید ، می توانید از ابزاری استفاده کنید که شبکه های اجتماعی ، نظرات و فرآیند های توسعه برند آنها را پیگیری می کند.
اگر بودجه ی کافی ندارید ، نگران نباشید، زیرا این موضوع برای اکثر استارت آپ ها امری طبیعی است. پس تمام سعیتان بر این باشد که ابزاری را انتخاب کنید که حداکثر استفاده از آن را داشته باشید.

4. درباره ی مشتریان احتمالی تحقیق کنید.

بعد از اینکه در مورد بازار و رقبا اطلاعات کافی کسب کردید ، وقت آن است که درباره ی مشتریان احتمالی خود فکر کنید. مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ مشتریان ایده آل شما چه مشخصاتی دارند؟
هر شرکتی باید درباره ی مشتری های احتمالی اش تحقیق کنید؛ در غیر این صورت بعد از مدتی دچار اشتباه می شود. اگر می خواهید توجه افراد را به کسب و کارتان جلب کنید ، باید درباره آنها بیشتر تحقیق کنید.
هر کسب و کاری به دنبال مشتریان وفادار است. مشتریان وفادار کسانی هستند که نرخ بازده را افزایش می دهند. شما باید به شخصیت ، ترجیحات و علایق مشتریان خود توجه کنید تا بتوانید مشتریان وفاداری را پیدا کنید که فروشتان را بهبود بخشند.
وقتی مخاطبان هدف را مشخص کنید، به راحتی می توانید پیشنهادات ویژه و طرح های سفارشی را بر اساس انتظارات آن ها آماده کنید.
همچنین باید پتانسیل بازار ، تقسیم بندی بازار و تعداد مخاطبان هدف را به طور تقریبی بدانید. زیرا به شما کمک می کند تا نیازها و ترجیحات مشتریان احتمالی خود را بهتر برآورده کنید.
باید به میزان بازدید وب، رقبا نیز توجه کنید و آن را با میزان بازدید وب خود مقایسه کنید تا ببینید آیا کارهایی که در حال حاضر انجام می دهید برای بوجود آوردن مشتریان بالقوه(احتمالی) کافی است.
نتیجه
اگر صاحب یک کسب و کار کوچک یا یک استارت آپ هستید ، انجام تحقیقات بازار برای برنامه ریزی استراتژی های بازاریابی دیجیتال و اتخاذ تصمیم های بعدی شما بسیار مهم است. بسیار منطقی است که قبل از صرف وقت و هزینه تان برای تأسیس شرکت ، در مورد صنعت ، رقبا و مخاطبانتان اطلاعات کسب کنید.
برای افزایش فروش و درآمد خود به کمک جذب افراد بیشتر به برندتان ، باید اقداماتی که در این مقاله به آن ها اشاره کردیم را انجام دهید. اگر برای راه اندازی شرکت خود تحقیقات بازار را انجام دهید ، شکی نیست که در دنیای کسب و کار پیشرفت خواهید کرد.

شناخت نقاط ضعف و قوت؛ چطور نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنیم؟

چطور نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنیم؟

کسب و کارهای مختلف برای بررسی وضع موجودشون بر اساس اهدف کوتاه مدت و بلند مدت نیازه که به شناخت نقاط ضعف و قوت کسب و کار بپردازه. همچنین فرصت های پیش رو و تهدید های احتمالی رو شناسایی کنه. ماتریس SWOT یکی از راه هاییه که به شما آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار کمک میکنه شناخت نقاط ضعف و قوت خودتون رو کامل کنید. و گام به گام به سمت پیشرفت حرکت کنین. ماتریس SWOT فقط برای سازمان ها نیست، و برای افرادی که به دنبال رشد شغلی و فردی هستن هم کاربرد داره. اگر شما بتونین توانایی استفاده از استعداد ها رو به حداکثر برسونین، تو زندگی شخصی هم موفق تر آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار هستین.

ماتریس SWOT ابزاریه که کمک میکنه تا وضعیت فعلی و واقعی یک شرکت، سازمان یا شخص رو تجزیه و تحلیل کنیم. پس این مقاله رو به هیچ عنوان از دست ندین و تا آخر این مقاله رو مطالعه کنین و نظراتتون رو زیر همین مطلب برامون بنویسین.

شناخت نقاط ضعف و قوت

ماتریس SWOT چیه؟

حروف ماتریس SWOT مخفف کلمات انگلیسی زیر هستن:

نقاط قوت Strength

نقاط ضعف Weakness

فرصت ها Opportunities

تهدید ها Threats

که به کمک این مولفه ها عملکرد یک فرد یا سازمان بررسی میشه. از طرفی میشه برنامه ریزی درستی از فرصت های پیش رو برد. برای این هدف باید نقاط ضعف رو به حداقل رسوند. باید نقاط قوت رو تقویت کرد و به شناخت نقاط ضعف و قوت رسید.

ماتریس SWOT از دیدگاه توسعه فردی

برای مشخص کردن و ارزیابی وضعیت تو حوزه شخصی باید به سوالاتی تو بخش های مختلف جواب بدین.

نقاط قوت

ویژگی های درونی هستن که برای رسیدن به اهداف بهتون کمک میکنن. این نقاط قوت میتونه ویژگی های شخصیتی یا دانش و مهارت هاتون باشه.

 • چه خصوصیات مثبتی دارین؟
 • چه دستاورد هایی تا الان به دست آوردین؟
 • چه منابعی رو در اختیار دارین؟
 • تخصصتون چیه؟
 • وجه تمایزتون با بقیه چیه؟

نقاط ضعف

نقاط ضعف خصوصیات درونی هستن که مانع رسیدن فرد به اهدافش میشن. بعد از تجزیه و تحلیل، هر فرد میتونه با هدف از بین بردن نقاط ضعف برنامه ریزی انجام بده.

 • چه چیزهایی رسیدن به هدف رو براتون سخت میکنه؟
 • کدوم ابعاد زندگی نیاز به بهبود داره؟
 • چه کمبود هایی تو مسیر رسیدن به اهدافتون دارین؟

فرصت ها

فرصت ها تمرکز بر موضوعات خارجی دارن. توی تحلیل بخش فرصت ها هم مزایای یک وضعیتی که توی اون قرار دارین و هم مزایای کلی و فرصت های پیش روی هر فرد بررسی میشه. و ممکنه فرصت‌های خوبی از اين شرايط به دست بیارین مثل سمينارها، کنفرانس‌ها و کلاس‌های آموزشی.

 • چه تکنولوژی‌های جديدی میتونه به شما کمک کنه؟ آيا شما میتونيد از اطرافيان يا اينترنت کمک بگيريد؟
 • آيا شبکه ارتباطات راهبردی با افراد برای کمک گرفتن يا مشاوره در اختيار داريد؟
 • مهارت خاصی دارین که از اون به عنوان فرصت استفاده کنین؟

تهدید ها

تهدید ها تاکید بر ویژگی های بیرونی داره. که برای رسیدن به اهداف تاثیر منفی میذاره. همه مسائل بیرونی باید در نظر گرفته بشه مثل مسائل سیاسی، اجتماعی و خانوادگی.

 • چه تهدید هایی در محیط کارت وجود داره؟
 • آیا روند کاریت در حال تغییره؟
 • تکنولوژی تهدیدی برای تو به حساب میاد یا نه؟
 • شرایط اقتصادی چقدر رو موقعیتت موثره؟

ماتریس SWOT در کسب و کار

ماتریس SWOT یکی از تکنیک های قدرتمند هست. که به شما کمک میکنه با یکم بررسی و تحلیل به شناخت نقاط ضعف و قوت برسین. و فرصت هایی رو کشف کنین که کسب و کارتون رو متحول کنه. با شناخت ضعف های کارتون، میتونین اون ها رو از بین ببرین یا مدیریت کنین. اگر موفق به مدیریت این موارد نشین، تهدید ها خودشون رو نشون میدن. شما میتونین با ماتریس SWOT استراتژی هایی طراحی کنین که از بقیه رقبا متمایز بشین تا بتونین در بازار رقابت پایدار بمونین.

ماتریس SWOT در کسب و کار

ماتریس SWOT برای کسب و کارها کمک میکنه تا موقعیت مناسبی در بازار به دست بیارین. از طرفی برای زمینه های شخصی کمک میکنه تا از فرصت ها در جهت رشد و توسعه کسب و کار استفاده کنین. خیلی از افراد اعتقاد دارن استفاده از ماتریس SWOT یک روش عالی برای موفقیت در بازارهای امروزی و مسیر کلی برای برنامه ریزی رو میده. شناخت نقاط ضعف و قوت، معمولا مواردی مربوط به داخل سازمان و فرصت ها و تهدید ها مربوط به عوامل خارجی هستن. به همین خاطر به تحلیل SWOT، گاهی Internal-external Analysis گفته میشه.

موارد داخلی: نقاط قوت و ضعف سازمان

درآنالیزها با ماتریس SWOT فاکتورهای درون سازمان با توجه به اثرگذاری و سوق دادن به سمت هدف دسته بندی میشن. که توی 2 دسته نقاط قوت و نقاط ضعف قرار میگیرن. و در واقع چیزی که مشخص میکنه فاکتوری برای سازمان جزو نقاط قوت هست یا نقطه ضعف، هدف اون سازمانه. ممکنه موردی که برای یک کسب و کار جزو نقاط ضعف هست، برای کسب و کار دیگه نقطه قوت باشه. نقاط قوت و ضعف شامل نیروی انسانی، منابع مالی و… هست.

موارد خارجی: فرصت ها و تهدید های به وجود اومده خارج از سازمان

موارد خارجی تحت عنوان فرصت ها و تهدید ها شامل مسائل کلان اقتصادی، تحولات در فناوری، قانون ها و تحول در وضع فرهنگی یا اجتماعی جامعه و تغییر تو بازار یا تغییر در وضعیت رقبا.

1. نقاط قوت

ویژگی ها و قابلیت های ویژه و متمایز که میتونه مزیت رقابتی ایجاد کنه. این سازمان باید به شناخت نقاط ضعف و قوت از دید بیرونی و درونی توجه کنه. نقاط قوت یک سازمان شامل: 1- اختراعات سازمان 2- منابع انسانی کارا 3- منابع مالی زیاد 4- دسترسی به شبکه های توزیع مناسب. سوالاتی که برای شناسایی نقاط قوت یک سازمان باید جواب بدین:

 • سازمان چه مزایایی داره؟
 • منبع سود و درآمد چیه؟
 • آیا منابع انسانی کارا و موثری داریم؟
 • چه چیز های منحصر بفردی در سازمان وجود داره؟
 • چه کاری آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار رو بهتر از دیگران انجام میدین؟

نقاط قوت رو هم از نظر صاحب شرکت و کارکنان و هم از نظر مشتری ها و افراد فعال در بازار کسب و کار بررسی کنید. ویژگی های مثبت کسب و کارتون رو بنویسین و این ویژگی ها رو با رقبا مقایسه کنین. مثلا اگر برای تولید یک محصول، رقباتون دارن محصول با کیفیتی ارائه میدن، پس دیگه تولید با کیفیت برای شما مزیت به حساب نمیاد؛ بلکه یک ضرورته. و در کنار تامین این ضرورت باید به فکر ارائه ارزش پیشنهادی خاص باشین.

2. نقاط ضعف

محدودیت ها، کمبود ها تو منابع، مهارت ها، توانایی ها که مانع عملکرد درست در سازمان میشه، ایراد کار و نکات منفی که سازمان باهاش درگیره رو نقاط ضعف میگن. مثال: برند ضعیف، عدم دسترسی به شبکه توزیع مناسب، عدم دسترسی به منابع مناسب. برای شناختن نقاط ضعف باید به این سوالات جواب داده بشه:

 • کدوم قسمت از کار نیاز به بهبود داره؟
 • چه کارهایی به طور درست انجام نمیشه؟
 • کدوم فعالیت ها ضرر مالی ایجاد کردن؟

برای شناخت نقاط ضعف و قوت بهتره که واقع بین باشین. و اتفاقات و عملکرد هایی که مانع رشد فعالیت هاتون هستن رو شناسایی کنین.

3. فرصت ها

فرصت ها عناصر محیطی هستن که سازمان میتونه به نفع خودش از اون ها استفاده کنه. تحلیل محیط خارجی باعث شناختن فرصت هایی میشه که شرایط توسعه و رشد رو فراهم میکنه. فرصت های یک سازمان: بهبود وضعیت رقابتی، بهبود در روابط خریداران و فروشندگان. روش مناسب برای شناسایی فرصت ها، اینه که به نقاط قوت نگاه کنین؛ بررسی کنین که آیا این نقاط قوت فرصتی برای کسب و کارتون به وجود میاره یا نه؟ و به نقاط ضعف نگاه کنین تا ببینین آیا از بین بردن نقاط ضعف، فرصت جدیدی ایجاد میکنه؟

4. تهدید ها

موقعیت نامطلوبی که میتونه برای سازمان دردسر ساز بشه. تهدید ها وقتی اتفاق میفتن که سودآوری سازمان به خطر بیفته. تهدید ها عوامل نامساعدی هستن که مانع عملکرد مناسب شرکت میشن. مثال تهدید: ظهور محصولات جایگزین و قدرتمند، بیشتر شدن محدودیت های ارتباطی، تغییر در نیاز و اولویت های مصرف کنندگان، مالیات های بالا.

مثال ماتریس SWOT شرکت استارباکس

شناخت نقاط ضعف آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار و قوت در این شرکت:

نقاط قوت

 • برند سازی قوی
 • فضای جذاب برای مشتری ها در فروشگاه های استارباکس
 • داشتن نمایندگی در همه جای دنیا
 • کیفیت بسیار بالای محصولات

نقاط ضعف

 • سلیقه بومی مشتری های هر منطقه در نظر گرفته نشده
 • سیاست های نامناسب قیمت گذاری در کشور های مختلف
 • جایگزینی کارکنان جدید از جهت تامین سرعت و کیفیت مورد نظر مشتری، معمولا سخته

فرصت ها

 • امکان احداث شعبه های جدید وجود داره
 • همکاری با کمپانی های ساخت فیلم

تهدید ها

 • اشباع شدن بازار آمریکا
 • رفتن مردم به سمت سبک زندگی سالم تر

مراحل تحلیل SWOT

1. بررسی محیط خارجی

محیط خارجی با مشخص کردن تهدیدات و فرصت ها شروع میشه. مرحله ی بعد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تهیه میشه. دقت کنین که در تحلیل این قسمت نباید فقط شرایط الان رو بررسی کنیم بلکه مهم ترین نکته در این تحلیل آینده نگریه.

2. بررسی محیط خارجی

محیط داخلی برای شناخت نقاط ضعف و قوت در نظر گرفته میشه. و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE تشکیل میشه.

3. ارائه راهبرد

ماتریسSWOT عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید هایی که در مرحله قبل شناسایی شدن تحلیل و بررسی میکنه و استراتژی متناسب با موقعیت منعکس میکنه. این تحلیل 4 دسته استراتژی WO، WT، SO، ST ایجاد میکنه.

4. طراحی ماتریس SWOT

swot

 • استراتژی های محافظه کارانه(WO): این راهبرد تلاش میکنه علاوه بر اینکه ضعف ها رو کم کنه، بیشترین استفاده از فرصت ها رو داشته باشه. در زمانی که یک آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار سازمان یا کسب و کار میدونه در محیط خارجی فرصت هایی وجود داره که باعث رشد میشه ولی بخاطر ضعف های درون سازمان، نمیتونه از این فرصت ها استفاده کنه، توی این شرایط راهبرد های انطباقی کمک کننده ست.
 • استراتژی های دفاعی(WT): هدف از این استراتژی، کم کردن نقاط ضعف داخلی و جلوگیری کردن از به وجود اومدن تهدیدات خارجی هست. در واقع برای کسب و کاری که همزمان هم با تهدیدات خارجی و هم ضعف های درونی مواجه هست، رها شدن از این وضعیت نیاز به ارائه راهکارهای اساسی داره. معمولا تو چنین شرایطی سازمان در وضعیت بحرانی قرار داره و میتونه از روش انحلال، واگذاری کاهش عملیات و پیوستن به شرکت های دیگر از این بحران عبور کنه.
 • استراتژی های تهاجمی(SO): تو این استراتژی، یک سازمان با تکیه بر قوت های داخلی از بیشترین حد فرصت های خارجی استفاده میکنه. به همین دلیل بیشتر سازمان ها تمایل دارن تو این موقعیت قرار بگیرن.
 • استراتژی های رقابتی(ST): در این موقعیت هدف سازمان اینه آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار که روش هایی استفاده بشه تا با استفاده از نقاط قوت داخلی از تاثیر منفی تهدیدات خارجی جلوگیری بشه و حتی سعی کنه که تهدیدات رو از بین ببره.

چجوری برای کسب و کارمون ماتریس SWOT داشته باشیم؟

1. هدف تعیین کنین. تو مرحله اول شما باید مشخص کنین که هدفتون از تجزیه و تحلیل SWOT چیه. سوال و هدف مشخص تو ذهنتون داشته باشین.

تعیین هدف

2. تحقیقات انجام بدین. قبل از شروع تجزیه و تحلیل SWOT باید تحقیق کافی انجام بدین. این تحقیقات باعث میشه از وضعیت رقباتون هم آگاه بشین.

انجام تحقیقات

3. نقاط قوت رو مشخص کنین. شناسایی و نوشتن نقاط قوت کسب و کارتون بخش مهمی از ماتریس SWOT هست. مثلا نقاط قوت ارتباط با کارمندان، منابع مالی، ارزش پیشنهادی و… . هر ایده و موضوعی که به عنوان نقاط قوت شناسایی میشه برای ادامه کار خیلی دلگرم کنندست.

مشخص کردن نقاط قوت

4. نقاط ضعف رو مشخص کنین. نقاط ضعف کسب و کارتون رو بنویسین. این نقاط ضعف شامل ناتوانی در جذب مشتری، نارضایتی و کم کاری کارکنان، فاصله زیاد از رقبا و بازار میشن. در ادامه باید این نقاط ضعف رو برطرف کنین و این لیست رو مداوم ارزیابی کنین. ممکنه در طول زمان نقاط ضعف جدیدتری پیدا کنین اما همین که نقاط ضعف قدیمی برطرف شده نشونه پیشرفت کسب و کارتونه.

5. فرصت های بالقوه رو بشناسین. به فرصت هایی که میتونن پیشرفت خوبی به کسب وکارتون بدن فکر کنین. و در نظر بگیرین که فرصت های خارجی با نقاط قوت داخلی متفاوتن. این فرصت ها شامل: برنامه های آموزشی جدید، تنوع بازار و… هستن.

6. تهدید های احتمالی رو بشناسین. عوامل بیرونی که ایجاد مشکل میکنن رو شناسایی کنین. این تهدید ها شامل: بیشتر شدن بیکاری، ثبات نداشتن بازار جهانی و… میشن.

مزایای استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT چیه؟

SWOT یکی از روش های مفید برای هدایت جلسه های استراتژی کسب و کاره. به همه اعضای تیم امکان میده که بتونن در مورد شناخت نقاط ضعف و قوت اظهار نظر کنن. و فرصت ها و تهدید ها رو شناسایی کنن و در آخر برای رسیدن به هدف برنامه ریزی انجام بدن. شرکت میتونه از SWOT برای استراتژی های کلی یک شرکت یا بخش های مختلف مثلا فروش استفاده کنه.

کلام آخر

ماتریس SWOT هم تو حوزه توسعه فردی و هم تو کسب و کار کمکتون میکنه. کمک میکنه که به شناخت نقاط قوت و ضعف و همینطور فرصت ها و تهدید ها برسین. با بررسی کردن این عوامل و برنامه ریزی برای بهبود نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف باعث بهبود عملکرد فردی یا کسب و کاری میشه. امیدواریم که مطالب گفته شده براتون مفید بوده باشه. این مطالب فقط قسمتی از دوره رایگان توسعه مالی بود که میتونید از این لینک، به صورت رایگان ثبت کنید.

برای دریافت مطالب جدید در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام جاوید مقدم عضو شوید.

دانلود و خرید کتاب آموزش تحلیل بازار سرمایه

برای خرید و دانلود کتاب آموزش تحلیل بازار سرمایه نوشته فرشاد چهاردولی و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب آموزش تحلیل بازار سرمایه

کتاب آموزش تحلیل بازار سرمایه اثری از فرشاد چهاردولی است که در انتشارات سپهر دانش منتشر شده است. این کتاب از بازار سرمایه و روش‌های مدیریت آن و همچنین تجزیه و تحلیل شرایط بازار، صحبت می‌کند.

درباره کتاب آموزش تحلیل بازار سرمایه

کتاب آموزش تحلیل بازار سرمایه اثری از فرشاد چهاردولی است که درباه فعالیت در بازارهای مالی نوشته شده و ابعاد و جنبه‌های گوناگون آن را برای مخاطبان بیان می‌کند. بازار بورس و سهام یکی از بازارهای مالی است که همیشه جز انتخاب‌های اول افراد ریسک‌پذیر و کسانی قرار می‌گیرد که به دنبال یک منبع درآمد عالی با سوددهی بالا هستند. در ایران نیز افراد زیادی جذب بازار بورس شده‌اند و سرمایه خود را وارد این کار کرده‌اند به این امید که بتوانند از نتایج آن در آینده استفاده کنند. اگر نگاهی آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار به زندگی افراد موفق و مشهور بیندازیم متوجه می‌شویم که بسیاری از آنان نیز با قبول این ریسک، سرمایه خود را در کاری وارد کرده‌اند و حالا عمده ثروتشان از طریق سودی تامین می‌شود که سهام شرکت و کسب و کارشان دارد.

اما این کار هم مانند تمام فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیاز به بالا بردن اطلاعات و افزایش آگاهی در این زمینه دارد.

در این کتاب از فعالیت در بازارهای سرمایه می‌خوانیم و روش‌های مدیریت سرمایه را فرامی‌گیریم. توانایی تجزیه تحلیل شرایط بازار و همچنین آگاهی از کنش‌ها و واکنش‌های آن، یکی دیگر از کارهای مهم است که هنگام فعالیت در بازار مالی باید به آن آگاه باشیم و خبر خوب این است که در این کتاب می‌توانیم آن را فرابگیریم. نویسنده در این کتاب هم از تجربیات شخصی خود در این مسیر سخن گفته است و هم از مدل‌ها و نظریه‌های اقتصادی بهره جسته تا راهبرد‌های ثبات و پیشرفت در سرمایه گذاری و سود در بازار کسب و کار، بخصوص در بازار بورس را در اختیار مخاطبان، صاحبان سرمایه و علاقه‌مندان به سودآوری قرار دهد.

کتاب آموزش تحلیل بازار سرمایه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

کتاب آموزش تحلیل بازار سرمایه اثری است برای تمام علاقه‌مندان به فعالیت در بازارهای مالی و تمام کسانی که به مطالعات اقتصادی علاقه‌مندند.

بورس‌ بازان از چه روش‌هایی برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند؟

بورس‌ بازان از چه روش‌هایی برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند؟

رمز موفقیت در بورس، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمان درست است. برای این منظور تاکنون روش‌های مختلفی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی معرفی شده است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کارگزاری مفید، برای سرمایه گذاری موفق، در گام اول باید بازدهی بازارهای مختلف را با هم مقایسه کرد تا بتوان بهترین انتخاب ممکن را داشت. طی ۵ سال منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، بورس با بازدهی حدوداً ۱۸۴۰ درصدی، بهترین عملکرد آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار را در مقایسه با سایر بازارها داشته است. طی همین مدت، سکه طلا با بازدهی ۹۲۳ درصد، دلار با ۶۷۵ درصد، مسکن با ۶۶۶ درصد و سپرده‌های بانکی با ۱۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رمز موفقیت در بورس، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در زمان درست است. البته این کار آن گونه که به نظر می‌رسد، ساده نیست؛ چرا که باید دانش تحلیل بازار را کسب کرده باشید و سپس نمادهای مختلف را دائما زیر نظر بگیرید.

تاکنون روش‌های مختلفی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی برای تحلیل بازار معرفی شده‌اند که هر یک مزایا و معایبی دارند..

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های اصلی و پرطرفدار تحلیل‌ در بازار سرمایه است. در این روش تحلیلگر می‌کوشد با بررسی نمودارها و توجه به رفتار قیمت یک دارایی در گذشته، وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کند. بر اساس برخی منابع تاریخی به نظر می‌رسد دانش ‌تحلیل تکنیکال برای اولین بار در ژاپن در قرن ۱۸ معرفی شد. بعدها در قرن ۱۹ ‌تحلیل تکنیکال در آمریکا شهرت یافت. در واقع «چارلز هنری داو» شخصی بود آموزش تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار که در این زمینه شروع به فعالیت کرد و امروزه او را به عنوان پدر علم تحلیل تکنیکال نوین می‌شناسند.

محدودیت اصلی تحلیل تکنیکال نسبت به روش تحلیل‌ بنیادی عمدتا مربوط به زمانی می‌شود که یک شرکت به تازگی وارد بازار سرمایه شده باشد. در این صورت، نمودار قیمتی قابل اتکایی وجود ندارد تا بتوان با تحلیل‌ آن، روند آینده را شناسایی کرد. این در حالی است که می‌توان به صورت بنیادی آن را به خوبی تحلیل‌ کرد. مطالعه مقاله آموزش جامع تحلیل تکنیکال می‌تواند اطلاعات بیشتری در خصوص روش تحلیل تکنیکال در اختیار قرار دهد.

تحلیل بنیادی چیست؟

در روش تحلیل بنیادی ابتدا ارزش ذاتی یک سهم با استفاده از داده‌های بنیادی شرکت مانند میزان سود و زیان، برآورد می‌شود. سپس با مقایسه ارزش محاسبه شده با قیمت فعلی سهم در بازار، می‌توان در خصوص خرید یا فروش آن تصمیم گرفت. بر این اساس، چنانچه قیمت فعلی یک ورقه بهادار کمتر از ارزش ذاتی آن باشد، خرید آن منطقی به نظر می‌رسد. به طور عکس، اگر قیمت فعلی بیشتر از ارزش ذاتی باشد، نشان می‌دهد که قیمت سهم دارای حباب است و فروش آن منطقی خواهد بود. مقاله آموزش کامل تحلیل بنیادی اطلاعات بیشتری در خصوص روش تحلیل بنیادی دارد.

تابلوخوانی چیست؟

برای درک بهتر کاربرد تابلوخوانی بورس، تصور کنید در یک روز معاملاتی که در بخش عمده‌ای از بازار، صف فروش سنگین شکل گرفته، ناگهان متوجه می‌شوید که صف‌ها به سرعت در حال جمع شدن هستند. در این حالت چه تصمیمی می‌گیرید؟ آیا بلافاصله اقدام به خرید می‌کنید یا با استفاده از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، نماد مورد نظر خود را مورد بررسی می‌کنید؟ بدیهی است که خرید بدون تحلیل، شانس موفقیت بسیار کمی دارد و از سوی دیگر، استفاده از روش‌هایی مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی زمان‌بر بوده و احتمالا باعث از دست رفتن فرصت کوتاه ایجاد شده می‌شود. تابلوخوانی تکنیکی است که به شما این امکان را می‌دهد تا در شرایط این چنینی، بتوانید تصمیمات بهتری اتخاذ کنید.

در یک تعریف ساده، به دانش تجزیه و تحلیل وبسایت tsetmc.com، اصطلاحا تابلوخوانی گفته می‌شود. هدف از تابلوخوانی، تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط معاملات انجام شده در یک نماد به منظور شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری است. این اطلاعات شامل میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، عمق بازار و… است. با مطالعه مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس در پلتفرم آموزش کارگزاری مفید می‌توان اطلاعات بیشتری در خصوص روش تابلو خوانی کسب کرد.

تابلوخوانی بهتر است یا تحلیل تکنیکال و بنیادی؟

هر یک از روش‌های تحلیل بورس دارای نقاط قوت و ضعف هستند. از این رو سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً از تمام روش‌های تحلیل بهره می‌برند تا بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند. مسلما یادگیری تمامی این روش‌ها نیاز به انرژی و زمان زیادی دارد. به همین دلیل اگر فرصت کافی برای این کار ندارید، می‌توانید با سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی خود را به افراد متخصص بازار سرمایه بسپارید و بدون صرف هیچ زمانی برای تحلیل، از مزایای بازار سرمایه بهره‌مند شوید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره بازار سرمایه می‌توانید به وبسایت آموزشی کارگزاری مفید مراجعه کنید. در این وبسایت علاوه بر مقالات و دوره‌های آموزشی متنوع، به صورت هفتگی چندین کلاس آموزشی رایگان برای کمک به سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.